AVOCAȚI DE DREPTUL FAMILIEI

Cei mai apreciați Avocați de Dreptul Familiei

Divorț
Adopții
Tutelă
Custodie și vizitare pentru copii

Stabilire Paternitate
Pensie întreținere
Partaj
Pensie întreținere soție

Fără taxe pentru a îți prezenta cazul

Alege dintre avocații din zona ta

Un serviciu confidențial 100%

Avocați de Dreptul Familiei Care Te Pot Ajuta

Domeniul dreptului familiei este format din toate raporturile juridice dintre membrii familiei. Aceste relații pot include pe părinții, copiii, soții, partenerii casnici și tutorii. Problemele legate de dreptul familiei pot include: căsătoria, divorțul, încredințarea copilului, sprijinul copilului, adopția, paternitatea și violența în familie.

Dreptul familiei cuprinde regulile, reglementările și procedurile judiciare care implică unitatea familială. Ca atare, nu este neobișnuit ca în cazurile care ajung în instanță să fie foarte personale și emoționale. Avocații de dreptul familiei își asistă clienții să depună acțiunea pentru divorț sau separare, custodie și vizitare pentru copii, asistență pentru copii și pensie. Avocații cu experiență își ajută și clienții în stabilirea paternității, obținerea ordinelor de restricționare a violenței domestice, împărțirea proprietății, alocarea datoriilor și planurile parentale.

 • Divorțul este încheierea legală oficială a unei căsătorii. Legile fiecărui stat cu privire la cerințele încheierii căsătoriei variază, dar toate necesită un act judiciar de dizolvare a căsătoriei. Unele cazuri de divorț sunt destul de simple, în timp ce altele care implică copii și bunuri, pot fi destul de complicate.

  Avocații care se specializează în cazuri de divorț pot naviga în procesul legal și obține un acord rezonabil pentru clienții lor, iar Avocat Cluj Napoca te poate ajuta să găsești avocatul potrivit pentru nevoile tale.

 • Adopția poate fi un proces emoțional și legal complex. Fiecare situație este unică. După ce o parte a decis să adopte, un proces de studiu la domiciliu este necesar. Acest studiu la domiciliu include o serie de interviuri și vizite la domiciliu care sunt destinate evaluării potențialei familii adoptive sau părinților și pentru a ajuta la educarea și pregătirea acestora pentru viitoarea adopție. Odată ce părintele sau familia au fost acceptate pentru adopție, următorul pas este de a găsi un copil care așteaptă adopția sau o mamă care naște și este dispusă să parcurgă procesul de adopție.

  Toate adopțiile trebuie să treacă și să fie aprobate de instanță pentru a fi legale și definitive. Dacă aveți în vedere adopția, Avocat Cluj Napoca vă poate găsi cu un avocat de dreptul familiei în jurisdicția dvs. care vă poate ajuta cu fiecare pas al procesului de adopție.

 • „Custodia copilului” și „vizitarea” sunt termeni asociați frecvent cazurilor de separare și divorț. Cazurile de custodie a copilului pot fi controversate, mai ales în situațiile care implică un divorț mai puțin prietenos sau o separare între părinți. Oricăruia dintre părinți i se poate acorda custodia sau poate fi împărțită între ei. Un program de vizitare poate fi, de asemenea, aranjat și, de obicei, instanța va aproba aranjamentul dacă părinții sunt de acord cu acesta înainte de audiere.

  Dacă părinții nu pot ajunge la un acord cu privire la custodia și programul de vizita al copilului, judecătorul va lua o decizie cu privire la cazul lor. Instanța va folosi întotdeauna standardul, adică cel mai bun interes al  copilului în luarea în considerare a cazurilor de custodie și va pune nevoile copilului înaintea celor ale părinților săi.

  Este deosebit de important pentru părinții implicați în probleme de custodie să consulte un avocat cu experiență în dreptul familiei pentru asistență în obținerea unui plan rezonabil și acceptabil reciproc pentru copilul lor.

 • Oensia de întreținere pentru soție este asistența financiară acordată soțului beneficiar în scopul de a permite soțului să își mențină nivelul de trai avut înainte de divorț. Sprijinul pentru soț poate fi temporar sau permanent și poate varia de la caz la caz.

  Este important ca ambii soți să solicite sfatul avocatului în momentul în care este pusă în discuție pensia alimentară, iar Avocat Cluj Napoca are o serie de avocați bine calificați în jurisdicția ta care te pot ajuta cu toate problemele legate de divorțul tău.

 • Tutela se referă, în general, la rolul unei persoane care ia decizii pentru un copil sau pentru o altă persoană care este incapacitată și nu poate lua decizii pentru el sau ea însăși. În general, instanța preferă numirea unui tutore care are legături cu minorul și, deoarece rolul unui tutor vine cu o mare responsabilitate, decizia nu este luată ușor.

  Dacă ești interesat să devi tutore, ar trebui să consulți unul dintre avocații de dreptul familiei de la Avocat Cluj Napoca pentru a te orienta cu privire la cum să începi procesul de tutelă cu instanța.

 • Stabilirea paternității este procesul legal în care se determină tatăl biologic al unui copil. În cazurile care implică părinți căsătoriți, paternitatea este de obicei determinată de numele tatălui care apare pe certificatul de naștere al copilului. În cazurile în care un copil este născut dintr-o mamă singură, este necesară adesea un ordin judecătoresc pentru stabilirea paternității.

  Părinții nedeclarați pot semna o declarație voluntară care stabilește paternitatea și, la rândul său, această recunoaștere permite mamei să solicite sprijin pentru copii și, de asemenea, îi pot acorda drepturi părintești. Dacă dorești să stabilești sau să contești paternitatea, contactează un avocat cu experiență prin Avocat Cluj Napoca.

 • Pensia de întreținere pentru copii este sprijinul financiar oferit de un părinte care nu are custodia completă a copilului său. Părintele noncustodial poate acorda pensia de întreținere pentru copii în mod voluntar prin convenție notarială, sau prin decizie judecătorescă . Este important să ne amintim, în special în cazurile de divorț sau separare, că pensia de întreținere pentru copii este exact ceea ce presupune termenul, este pentru susținerea și îngrijirea copilului. Nu este pentru părintele care are custodia, ci pentru creșterea copilului în mijlocul părinților divorțați sau separați.

 • Partajul judiciar este procedură prin care bunurile comune dobândite de soți pe parcursul căsniciei se împart între aceștia, de regulă concomitent sau imediat ulterior divorțului.

  Soții pot ajunge la o ințelegere cu privire la impărțirea bunurilor sau, dacă acest lucru nu este posibil, instanța de judecată decidă asupra modului de soluționare a partajului.

  Partajul judiciar se solicită de către unul din soți sau de către amândoi și din punct de vedere practic are anumite particularități. Cea mai importantă dintre acestea este faptul că, în cazul în care soții nu se inteleg, bunurile care urmează să se impartă trebuie expertizate cu privire la valoarea lor de circulație și, de asemenea, cu privire la posibilitatea de a fi împarțite în natură.

  Dacă dumneavoastră și soțul dumneavoastră aveți în vedere un partaj, adresați-vă unui avocat de dreptul familiei pentru îndrumare. Un avocat cu experiență vă poate ajuta să obțineți soluția potrivită pentru situația dvs.

Iată Câteva Mărturii ale Clienților Noștri Mulțumiți.

Vorbește cu un avocat de Divorț.

Am ajutat astăzi 40 de clienți să găsească avocați.

Cum funcționează

1
Descrieți pe scurt problema
2
Furnizați informațiile de contact
3
Alegeți avocații care vă vor contacta