Obligația de întreținere

Obligaţia de întreţinere este îndatorirea legală a unei persoane de a asigura altei persoane mijloacele necesare traiului, educării şi pregătirii profesionale. Fundamentul obligaţiei de întreţinere constă în îndatorirea de sprijin moral şi material a persoanei aflate în raporturi de rudenie, de căsătorie  şi alte raporturi asimilate celor de rudenie.

Codul civil în cuprinsul art. 513‑534 C. civ. reglementează obligația legală de întreținere, și anume, tatăl și mama sunt obligați să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională.

Pentru copilul devenit major, părinții sunt obligați să îl întrețină dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani .

Obligația de întreținere se poate stabili și în favoarea soțului care după desfacerea căsătoriei se află în nevoie din pricina unei incapacități de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei.

Cuantumul întreținerii poate fi stabilit până la un procent de 25 % din venitul lunar net al celui care datorează întreținere.

Servicii juridice:

  • Consultanță juridică în materia obligației de întreținere;
  • Redactare acțiune și reprezentare în procedura de stabilire pensie de întreținere pentru : minori, majori și soți;
  • Redactare întâmpinare /cerere reconvențională privind acțiunea de stabilire a obligației de întreținere;
  • Redactare acțiune de modificare/încetare pensie de întreținere.