Familie

Condițiile de acordare a indemnizației de șomaj tehnic și a indemnizației pentru liberele părinților

Condițiile de acordare a indemnizației de șomaj tehnic și a indemnizației pentru liberele părinților 850 500 Avocat Cluj Napoca

În condițiile Pandemiei de coronavirus, Guvernul oferă posibilitatea acordării persoanelor fizice a două tipuri de indemnizații care îndeplinesc roluri diferite. Aceste două tipuri de indemnizații sunt: Indemnizația de șomaj tehnic este…

Impozit microîntreprindere 2020

Impozit microîntreprindere 2020 1068 530 Avocat Cluj Napoca

Cel mai răspândit regim de impozitare în România este impozitul pe veniturile microîntreprinderii, având în vedere că majoritatea firmelor intră sub incidența sa. În aprilie 2019, impozitul pe veniturile microîntreprinderii…

Împărțire mostenire în 2020

Împărțire mostenire în 2020 850 500 Avocat Cluj Napoca

Din momentul acceptării mostenirii în condițiile legii, moștenitorii devin proprietari în devălmăsie pe un ansamblu de bunuri și/sau bani, pe care trebuie să le partajeze. Aceasta se poate oricând, fie…

Copiii bătuți pot fi luați de autorități și duși în plasament

Copiii bătuți pot fi luați de autorități și duși în plasament

Copiii bătuți pot fi luați de autorități și duși în plasament 850 500 Avocat Cluj Napoca

Printr-o decizie judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) au spus că acei copiii care sunt bătuți frecvent de părinții lor sunt supuși unor tratamente degradante și inumane și, prin…

Dreptul copilului de a întreține relații personale cu ambii părinți în jurisprudența CEDO

Dreptul copilului de a întreține relații personale cu ambii părinți în jurisprudența CEDO 850 500 Avocat Cluj Napoca

În legislația Consiliului Europei, dreptul fiecărui copil de a întreține relații personale cu ambii părinți este implicit în articolul 8 din Convenție. CEDO afirmă „faptul că părintele și copilul se…

Instanţele vor putea dispune luarea unor măsuri de control al respectării ordinului de protecţie

Instanţele vor putea dispune luarea unor măsuri de control al respectării ordinului de protecţie 850 500 Avocat Cluj Napoca

Preşedintele României a semnat luni, 27 martie, Decretul pentru promulgarea Legii privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Potrivit documentului, după alineatul (3)…

Exercitarea autorității părintești exclusiv de către mamă. Interesul superior al copilului

Exercitarea autorității părintești exclusiv de către mamă. Interesul superior al copilului 850 500 Avocat Cluj Napoca

”Potrivit dispozițiilor art. 483 coroborate cu cele ale art. 503 și art. 504 NCC, autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului…

Convenţia Europeană nu garantează dreptul la divorţ

Convenţia Europeană nu garantează dreptul la divorţ 850 500 Avocat Cluj Napoca

În hotărârea din 10 ianuarie 2017 în cauza Babiarz împotriva Poloniei (cererea nr. 1955/10), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu 5 voturi la 2, a hotărât că nu au fost…

Alienarea părintească a fost recunoscută ca formă de abuz emoțional

Alienarea părintească a fost recunoscută ca formă de abuz emoțional 850 500 Avocat Cluj Napoca

Monitorul Oficial a publicat o decizie istorică – recunoașterea alienării părintești ca formă de abuz emoțional. Este o premieră în România și va contribui la mai buna protejare a copiilor…

Imposibilitatea tatălui de a-și vizita copilul contravine Convenției Europene a Drepturilor Omului

Imposibilitatea tatălui de a-și vizita copilul contravine Convenției Europene a Drepturilor Omului 850 500 Avocat Cluj Napoca

În hotărârea din 23 martie 2017 în cauza Endrizzi împotriva Italiei (cererea nr. 71660/14), Curtea Europeană a Drepturlor Omului, în unanimitate, a hotărât că a fost încălcat art. 8 din…