Cel mai simplu divorț în România

Cel mai simplu divorț în România

Cel mai simplu divorț în România 850 500 Avocat Cluj Napoca

Conform prevederilor Codului Civil, în România avem trei modalități de divorț: în fața ofițerului de stare civilă, la notar sau în fața unui judecător.

Dintre cele trei modalități, divorțul în fața ofițerului de stare civilă este cel mai simplu. Doar dacă vorbim de un divorț amiabil. Dacă soții se înțeleg și nu au copii sub 18 ani, atunci pot face amândoi cerere de divorț la primărie și, dacă după 30 de zile tot vor să se despartă, atunci vor obține desfacerea căsătoriei foarte ușor și cel mai puțin costisitor.

„Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ”, potrivit Codului.

Condițiile divorțului la primărie

  • Soții trebuie să fie de acord să divorțeze, adică nu poate merge unul la ofițerul de stare civilă să ceară divorțul de celălalt și acordul trebuie să se mențină până la finalul procedurii.
  • Soții să nu aibă copii minori (născuți din căsătorie, în afara căsătoriei sau adoptați). Trebuie să știm că doar la primărie nu putem divorța dacă avem copii sub 18 ani. La notar, în schimb, se poate, dar numai în anumite condiții, pe care le vom detalia într-un material viitor.

„Divorțul prin acordul soților nu poate fi admis dacă unul dintre soți este pus sub interdicție”, scrie în Codul civil, ca o condiționare suplimentară.

Procedura de divorț la primării

Hotărârea Guvernul nr. 64/2011 reglementează procedura divorțului. Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza careia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

Soții trebuie să vină cu următoarele documente:

  • certificatele de naştere şi căsătorie ale fiecăruia, în original şi în copie;
  • documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.

Însă, divorțul nu se obține pe loc. După ce se înregistrează cererea de divorţ, se acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia. Așadar, soții au 30 de zile ca să se răzgândească și să-și retragă cererea de divorț.

Când expiră aceste 30 de zile, ofițerul de stare civilă îi mai întreabă pe soți o dată dacă vor să continue cu divorțul, solicitându-le încă o declarație în acest sens. Practic, se merge înainte numai dacă ambii soți se prezintă la declarație și amândoi vor să divorțeze, altfel, dosarul se clasează.

Dacă sunt întrunite toate condiţiile legale, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ, care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.

Desigur că procedura de divorț la primărie presupune și un mic cost. Mai exact, de 500 de lei. În Legea nr. 127/2013 scrie că taxa este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 20% din această valoare. Prin urmare, ar putea să fie și mai mare de atât.

Avocat Alina Szilaghi

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord;
  • Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autoritate părintească, locuința minorului, etc;
  • Redactare întâmpinare /reconvențională la acțiunea de divorț;
  • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești.

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: alina@szilaghi.com