Cum să transformi un apartament in sediu de firmă

Cum să transformi un apartament in sediu de firmă

Cum să transformi un apartament in sediu de firmă 850 500 Avocat Cluj Napoca

Legislația în vigoare permite transformarea unei proprietăți individuale în  sediu de firmă. Mai nou, această modificare se poate face fără acordul vecinilor, în cazul în care nu nu se desfășoară activitate la sediu.

Prin Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, au fost stabilite toate condițiile pe care trebuie să le respecte cei care vor să schimbe destinația unui imobil, din apartament de locuit în sediu de firmă.

Iată care sunt aspectele esențiale la care trebuie să fii atent dacă decizi să faci un astfel de demers:

  • Avizul referitor la schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, nu mai este necesar, însă numai în situațiile în care, la sediul social, nu se desfășoară activitate. Acest lucru este valabil doar dacă acel sediu social, pe care orice firmă trebuie să îl aibă pentru a funcționa legal în România, se va folosi ca simplă adresă de corespondență.
  • Dacă activitatea se desfășoară la respectivul sediu, trebuie, în continuare, obținut acordul vecinilor pentru schimbarea destinației locuinței în spațiu ce va fi folosit pentru activități comerciale. Acest acord este solicitat de către autorități.
  • Conform Legii nr. 196/2018, schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prezente în proiectul inițial al imobilului, “se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv și cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării”. Așadar, trebuie să obții acest aviz, respectiv acord, în scris, înainte de a face efectiv schimbarea de destinație a spațiului.
  • Trebuie semnate, cu vecinii direct afectați, convenții prin care se va declara activitatea care se va desfășura în acel spațiu și numărul de persoane în funcție de care vor fi calculate cheltuielile. O copie a acestei convenții trebuie înmânată, potrivit legislației în vigoare, președintelui asociației de proprietari, în vederea anexării la acordul de asociere.
  • Încălcarea acestor condiții, adică schimbarea, de către proprietar, a destinației locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință fără autorizațiile și aprobările legale, se sancționează, potrivit Legii asociațiilor de proprietari, cu o amendă între 5.000 și 10.000 de lei.
  • Dacă firma nu are activitate la sediul social timp de maximum trei ani, nu trebuie declarația specială pe propria răspundere din care să rezulte inactivitatea. Această simplificare intervine însă numai la solicitarea certificatului de înregistrare cu codul unic de înregistrare sau a certificatului de înscriere de mențiuni, când oricum se depune o declarație din care rezultă inactivitatea la sediul social. Așadar, concret, se depune o singură declarație în loc de două declarații.