AVOCAȚI DE DREPT CIVIL

Cei mai apreciați Avocați de Drept Civil

Succesiuni
Executare Silită
Partaj Succesoral

Revendicare Imobiliară
Recuperare Creanțe
Grănițuire

Fără taxe pentru a îți prezenta cazul

Alege dintre avocații din zona ta

Un serviciu confidențial 100%

Avocați de Drept Civil Care Te Pot Ajuta

Domeniul dreptului civil este format din toate relatiile social-patrimoniale si nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică). Problemele legate de dreptul civil pot include: achiziții imobiliare, succesiuni și partaje, ieșire din indiviziune, evacuări și executări silite, recuperări creanțe de orice fel, revendicari imobiliare, retrocedari case si terenuri, uzucapiune, evacuare, executare silita, revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorală, grănițuire si revendicare, ingrădire si servitute.

Dreptul civil cuprinde regulile, reglementările și procedurile judiciare care implică patrimoniul. Ca atare, nu este neobișnuit ca în cazurile care ajung în instanță să fie foarte personale și emoționale. Astfel, avocații de drept civil trebuie să fie familiarizați cu legile procedurale pentru procese, precum și cu diferitele legi care ar putea fi aplicate într-un proces particular. Unele procese ar putea implica participarea mai multor avocați pentru un singur caz.

 • Executarea silită este o procedură prin care executorii judecătorești recuperează datoriile fiscale și nefiscale pe care o persoană nu le-a achitat sau refuză să le achite.

  Procedura poate sa înceapă numai la cererea creditorului, care este transmisă către executorul judecătoresc. Ulterior, executorul judecătoresc trimite o solicitare de încuviințare către instanța judecatorească, care își va da acordul pentru demararea procedurii de executare silită.

  Potrivit ultimelor modificări, această procedură poate fi demarată numai cu avizul instanțelor judecătorești. Înainte, această competență a aparținut executorilor judecătorești, însă Curtea Constituțională a hotărât ca această prevedere încalcă Legile fundamentale.

  Avocații care se specializează în cazuri de executare silită pot naviga în procesul legal și obține un acord rezonabil pentru clienții lor, iar Avocat Cluj Napoca te poate ajuta să găsești avocatul potrivit pentru nevoile tale.

 • Creanța reprezintă un drept patrimonial în baza căruia titularul său, numit creditor, poate pretinde altei persoane, numită debitor, să execute prestația la care s-a obligat și care poate consta în a da, a face sau a nu face ceva. Dreptul de creanță are un caracter relativ, fiind opozabil numai debitorului. În virtutea lui, creditorul dobândește un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.
  Colectarea debitelor și recuperarea creanțelor, pentru care nu a existat un rezultat favorabil prin procedura amiabilă, se va face prin intermediul unui avocat recuperări creanțe.

  Recuperarea creanțelor reprezintă un domeniu de mare importanță in afacerile de zic cu zi ale fiecarei firme, care “recuperează banii” și ajută societățile să îți continue activitatea zilnică.

Iată Câteva Mărturii ale Clienților Noștri Mulțumiți.

Achiziții imobiliare | Succesiuni și partaje | Ieșire din indiviziune | Evacuări și executări silite | Recuperări creanțe de orice fel | Anulări de acte și contracte | Obligația de a face | Restituirea bunului împrumutat | Revendicari imobiliare | Retrocedari case si terenuri | Acte constructie casa | Achizitii terenuri | Uzucapiune | Evacuare | Executare silita | Contestatii la executarea silita | Succesiuni | Dezbatere moștenirii | Stabilirea mostenitorilor | Stabilirea masei succesorale și a cotelor | Partajul succesoral | Anulare certificat de moștenitor | Ccererile creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor | Anulare acte notariale | Anulare certificat de mostenitor | Rectificare acte de stare civila | Rezilieri de contracte | Sechestru judiciar | Sechestru asigurator | Poprire asiguratorie | Recuperarea de daune de orice natura | Constatarea nulității absolute | Anulare acte juridice | Rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare | Rezilierea contractului de vanzare-cumparare | Revocarea contractului de donație | Acțiuni în regres | Acțiunea oblica,Acțiunea pauliana,Revocarea contractului de vânzare-cumpărare | Declararea simulației | Imbogățire fără just temei | Restituirea unei părți din prețul vânzării | Chemare în garanție pentru evicțiune | Chemare în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului | Revendicare imobiliară/mobiliară | Revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorală | Grănițuire si revendicare | Ingrădire | Servitute