Divorțul în România dacă locuiești în străinătate

Divorțul în România dacă locuiești în străinătate

Divorțul în România dacă locuiești în străinătate 850 500 Avocat Cluj Napoca

Divorțul românilor din străinătate este un proces destul de complicat, deși legislația în materia divorțului în România s-a simplificat destul de mult. Deși pentru cei din țară procedura este clară și există posibilitatea de a divorța prin acordul părților, chiar și la notar sau la ofițerul de stare civilă, atunci când ești în afara țării, singura posibilitate este instanța judecătorească.

Divorțul reprezintă desfacerea căsătoriei cu efecte pentru viitor. Desfacerea căsătoriei se poate realiza cu acordul ambilor soți sau la cererea unuia dintre ei. Divorțul în fața instanței de judecată poate fi realizat în trei moduri.

Divorțul prin acord, este acela în care ambii soți sunt de acord să divorțeze.

Divorțul din culpă,  este acela care apare atunci când unul sau ambii soți sunt vinovați de desfacerea căsătoriei.

Divorțul după o separare îndelungată, este acela în care separarea soților a durat mai mult de doi ani.

După cum menționează legislația în vigoare, există și a patra posibilitate, și anume: depunerea cererii de divorț pe motiv de sănătate, însă foarte puține cupluri apelează la acest mod de a își încheia căsătoria.

În situația în care ai reședința în străinătate, poți folosi oricare din aceste trei modalități descrise pentru de a realiza un divorț pe cale judecătorească. Doar în cazul divorțului după o separare indelungată, soțul care depune cererea va fi și cel considerat responsabil de eșecul căsătoriei, în celalate cazuri, responsabili pentru desfacerea căsătoriei pot fi ambii soți sau soțul pârât.

Legea prevede posibilitatea de a schimba cererea depusă de unul dintre soți, din culpa soțului pârât sau a ambilor soți, în divorț prin acordul părților.

Care sunt actele necesare pentru a depune cererea de divorț la instanță din România?

Pentru demararea procedurii de divorț trebuie redactată o cerere de chemare în judecată prin care chemi în judecată celălalt soț. În acest sens, în cerere trebuie specificat în mod obligatoriu unde locuiește celălalt soț.

Potrivit dispozițiilor articolulului 922, Cod Procedura Civilă, instanța are nevoie de dovezi sau poate dispune efectuarea unor cercetări pentru a afla dacă locuința specificată în cererea de divorț este aceeași cu a soțului pârât.

Cererea de chemare în judecată trebuie însoțită de certificatul de căsătorie, dar și de cele de naștere ale copiilor, dacă aceștia există, ambele, în copie.

Unde se depune cererea de divorț?

Potrivit articolului 914, Cod Procedură Civilă, dacă niciunul dintre soți nu are reședința România, deci locuiesc în străinătate, cererea de divorț și actele enumerate pot fi depuse prin acordul acestora la orice judecătorie de pe teritoriul României.

În cazul în care nu există un acord între soți cu privire la instanța competentă să judece divorțul, atunci singura instanță la care se poate introduce divorțul este Judectoria Sector 5 din București.

Pot divorța în România dacă soțul este cetîțean străin?

Conform art. 1.081, alin. 2, pct. 4, Cod Procedură Civilă Român – Competența Preferențială a instanțelor române, instanțele române sunt competente să judece procese între persoane cu domiciliul în străinătate, dacă actele sau faptele de stare civilă au fost înregistrate în România.

Adică, pentru a purtea divorța în România, trebuie ca certificatul de căsătorie să fie românesc sau să fie transcris în română.

În cazul în care căsătoria a fost efectuată într-o altă țară și nu a fost înregistrată la Starea Civilă din România, instanțele românești nu se pot pronunța în privința divorțului.

Trebuie să mă prezint la divorț?

Potrivit art. 920, alin. 1, Cod Procedură Civilă Român – Prezența personală a părților – părțile trebuie să se prezinte în persoană în cadrul procesului, dar dacă una dintre ele are reședința în străinătate, aceasta poate fi reprezentată de către un avocat. Acesta se poate ocupa de toate procedurile și prezentările, fără a fi necesară prezența ta la divorț.

Dacă nu vrei ca un avocat să te reprezinte, dar nici să te prezinți la termenele de judecată, acest lucru nu este posibil deoarece cererea va fi respinsă ca nesusținută. Dacă nici celălalt soț nu se prezintă, procesul de divorț va fi suspendat.

Care sunt condițiile divorțului din străinătate?

Un divorț prin acordul soților este recomandabil cuplurilor, indiferent dacă aceștia au copii minori sau nu. Dacă ambii parteneri sunt de acord că divorțul este singura soluție, aceștia vor trebui să semneze cererea de divorț, iar avocatul va atesta semnătura acestora. Este posibil ca ambii soți să dea avocatului o procură prin care aceștia sunt de acord ca acesta semneze cererea de divorț în locul lor.

Divorțul din culpă poate fi introdus din vina asupra unuia dintre soți sau a amândurora. Pentru ca vina să fie apreciată corect, în cadrul procesului vor trebui aduse dovezi, martori sau vor fi efectuate interogatorii. Dacă acestea vor dovedi că ambii soți sunt vinovați, chiar dacă doar unul a depus cererea de divorț, instanța îi va declara pe ambii vinovați.

Divorțul pentru separare îndelungată poate avea loc doar dacă partenerii au fost despărțiți mai mult de doi ani. Dacă această perioadă nu a trecut, aceștia pot apela la una dintre cele două modalități prezentate mai sus. Responsabilitatea eșecului căsătoriei va fi asumată de către cel care depune cererea de divorț.

Avocat Alina Szilaghi

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord;
  • Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autoritate părintească, locuința minorului, etc;
  • Redactare întâmpinare /reconvențională la acțiunea de divorț;
  • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești.

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: alina@szilaghi.com