Drepturile mamei și tatălui

Părinții răspund de creșterea și educarea copiilor precum și de administrarea eventualelor lor bunuri. De asemenea, au dreptul de a reprezenta interesele copiilor în justiție.

În toate țările din UE, autoritatea părintească îi revine automat mamei și, în cazul cuplurilor căsătorite, și tatălui. În majoritatea cazurilor, părinții exercită în comun autoritatea părintească.

În legatură cu drepturile părinților, instanțele române soluționează de regulă cereri privind exercitării autorității părintești, locuința copilului, pensia de întreținere, programul de vizită, ș.a.m.d.

Cu toate acestea, instanțele sunt competente să soluționeze și alte probleme ale părinților, precum numele copiilor, școlarizarea, activitățile extra-școlare, vacanțele, domiciliul, ș.a.m.d.

Cazurile privitoare la drepturile părinților sunt încărcate emoțional și deseori foarte complexe. Partenerii Avocat Cluj Napoca au grijă să mențină atenția aspura aspectelor umane, de bun-simț. Dacă este posibil, incearcă să soluționăm problemele dintre părinți pe cale amiabilă, negociind un acord reciproc avantajos. Dacă acest lucru nu este posibil, clienții se bucura de asistență și sfaturi specializate pe întregul parcurs al litigiului.