Chestiuni de creștere și educare

Curgerea timpului în relațiile de familie are o semnificație aparte, mai ales atunci când exista și copii minori. Soluțiile juridice stabilite de către părinți prin buna înțelegere sau de către o instanță de judecată în legătură cu minorii au nevoie sa fie flexibile și să poată evolua. Cu timpul, copiii cresc și odată cu ei și structura necesităților acestora. De asemenea, sunt frecvente cazurile în care,în timp, posibilitățile financiare, materiale, emoționale, etc. ale părinților se schimbă.

Din acest motiv,în domeniul chestiunilor de creștere și educare a copiilor, legislația română permite reanalizarea interesului superior al copilului în orice moment. În practică, este vorba cel mai des de modificarea posibilităților materiale ale părinților, corelate cu modificarea necesităților efective ale copiilor, ceea ce duce la stabilirea unei pensii de întreținere mai mari sau mai mici decât cea stabilită inițial. Similar, se poate modifica programul de vizită ori chiar situația custodiei copiilor.

Situațiile în care se solicită schimbarea situației copilului necesită atenție deosebită și o bună cunoștință a procedurilor judiciare aplicabile, motiv pentru care colaboratorii Avocat Cluj Napoca  tratează cu toată seriozitatea cazurile de acest fel. Colaboratorii noștri au o practica variată în acest domeniu, cu toate că, în mod uzual, unele cereri pentru modificarea situației copiilor, cum este cea de modificarea a custodiei, sunt mai puțin întâlnite în practica instanțelor datorită gradului foarte ridicat de complexitate.

Vorbește cu un avocat de Divorț.

Am ajutat astăzi 92 de clienți să găsească avocați.

Cum funcționează

1
Descrieți pe scurt problema
2
Furnizați informațiile de contact
3
Alegeți avocații care vă vor contacta