Custodia copiilor

Prin custodia copiilor se înțelege o soluție (hotărâre) judecătorească prin care instanța stabilește modul în care vor fi exercitate drepturile părinților cu privire la persoana copilului, drepturi numite generic „autoritatea părintească”. Soluția privind custodia copiilor purta în trecut denumirea juridică de încredințare a minorilor.

În mod curent, unul dintre părinți solicita stabilirea custodiei copiilor în contradictoriu cu celălalt părinte, însă legea permite și altor persoane să formuleze această cerere, cum sunt bunicii copilului sau alte rude. Custodia (modalitatea de exercitare a autorității părintești) nu poate fi dispusă decât de către o instanță judecătorească, pentru fiecare copil in parte.

Custodia minorilor se pune în discuție atunci când:

  1. părinții se află în proces de divorț, în mod obligatoriu; sau
  2. copilul este născut din afara căsătoriei și unul dintre părinți formulează o cerere în acest sens.

Prima situație este cea mai des întâlnită în practică. Odată cu desfacerea căsătoriei, judecătorul este obligat de lege să decidă și asupra custodiei copiilor rezultați din căsătorie. În conformitate cu prevederile Noului Cod Civil, de regulă ambii părinți urmează să păstreze autoritatea părintească (așa numită „custodie comună”). Dacă, însă, este în interesul superior al copilului ca doar unul din părinți să păstreze autoritatea părintească, instanța va decide în acest sens, stabilind custodie exclusivă în favoarea acelui părinte.

A doua situație se întâlnește atunci când părinții nu au fost căsătoriți sau atunci când aceștia erau divorțați la momentul concepției copilului. În astfel de cazuri, până la soluționarea unei cereri de stabilire a custodiei, ambii părinți au drepturi egale față de aceștia, chiar dacă doar unul dintre ei se ocupa efectiv de creșterea și educarea lor.

În ambele cazuri, dacă există un acord între părinți și acesta nu lezează interesele copilului, instanța de judecată urmează să-l respecte. Dacă nu există un acord între părinți, judecătorul urmează să stabilească custodie comună sau custodie exclusivă în favoarea unuia dintre părinți pe baza probelor existente la dosarul cauzei și luând în considerare doar interesul superior al copilului.

Cererile privind stabilirea custodiei copiilor sunt deseori încărcate emoțional și au un grad ridicat de complexitate. Colaboratorii noștri au grijă să mențină atenția asupra aspectelor umane, de bun-simț și să elimine dușmăniile sau antagonismul.

Colaboratorii Avocat Cluj Napoca au acumulat mulți ani de experiență, lucrând atât cu mame cât și cu tați pentru soluționarea pe cale amiabilă a problemelor de custodia copiilor. Sau, la nevoie, luptând în instanță pentru a le oferi clienților șansele cele mai bune de reușită. Știm că fiecare caz este diferit și avem capacitatea de face datele concrete ale cazului să fie auzite în instanță.

De mai mulți ani, colaboratorii Avocat Cluj Napoca și-au construit o reputație solidă în cazuri dificile legate de custodia copiilor, apărând tații care solicitau încredințarea copiilor lor. Această experiență deosebită ne ajută să concepem strategii personalizate pentru fiecare tată în parte pe care îl reprezentăm, precum și să avem o perspectivă unică și extrem de utilă atunci când reprezentăm o mamă.

După intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, colaboratorii noștri au reprezentat zeci de părinți, obținând hotărâri favorabile de fiecare dată, atât în ceea ce privește cererile de stabilire a custodiei comune la divorț, cât și în ceea ce privește cererile de modificare a custodiei și de stabilire a custodiei comune formulate pentru părinții care sub legislația anterioară nu beneficiaseră de încredințarea copiilor lor.