Dreptul de folosință la divorț

Împreună cu divorțul, instanța de judecată poate soluționa și anumite cereri accesorii, printre care și atribuirea dreptului de folosință a imobilelor (apartamente, casă, etc.) în care soții au locuit împreună.

Problema dreptului de folosință se poate pune atunci când:

  • soții au închiriat împreună un imobil și au locuit împreună în acesta;
  • unul din soți beneficiază de o locuință de serviciu în care au locuit ambii soți;
  • soții dețin în proprietate un imobil în care locuiesc împreună;
  • unul din soți deține un imobil în care locuiesc ambii soți.

În temeiul Noului Cod Civil, în asemenea situații, instanțele de judecată sunt singurele competente să decidă care din cei doi soți va avea dreptul să folosească respectivul imobil și după desfacerea căsatoriei.

În primele două impoteze în care aceștia nu dețin proprietatea asupra imobilului, nu există cerința, ca pe rolul instanețelor, să existe și o cerere de partaj a bunurilor comune, iar judecatorul va atribui bunul în funcție de probatoriul de la dosar.

În a treia ipoteză în care soții dețin proprietatea imbolului, fiind și cea mai des intâlnit în practică, pentru ca judecatorul să atribuie folosința unui bun al cărui proprietar sunt ambii soți, se cere, în condițiile prevederilor Noului Cod Civil, existența unei acțiuni de partaj pe rolul instanței. Așa fiind, folosința se va atribui doar temporar, până la finalizarea partajului.

În ultima ipoteză, de asemenea foarte des intălnită, în care unul din soți deține singur un bun în care locuiește împreună cu celălalt soț, instanța poate fi solicitată să-l evacueze pe soțul neproprietar din respectivul imobil. In acest caz, nu se cere existența pe rolul instanței a partajului.

În situația dreptului de folosință la divorț, Colaboratorii Avocat Cluj Napoca își reprezintă clienții și administrează probe în instanță pentru dovedirea existenței unor motive serioase de atribuire a folosinței.

Vorbește cu un avocat de Divorț.

Am ajutat astăzi 71 de clienți să găsească avocați.

Cum funcționează

1
Descrieți pe scurt problema
2
Furnizați informațiile de contact
3
Alegeți avocații care vă vor contacta