Șomajul tehnic nu se plătește din banii firmelor

Șomajul tehnic nu se plătește din banii firmelor

Șomajul tehnic nu se plătește din banii firmelor 850 500 Avocat Cluj Napoca

UPDATE 30.03.2020 – OUG nr. 32/2020 privind șomajul tehnic a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260/2020.

Angajatorii afectați de pandemia de coronavirus poate solicita statului plata indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru jumătate din luna martie 2020 la începutul lunii aprilie 2020. Astfel, societățile comerciale vor solicita bani de la stat și apoi îi vor da salariaților. Deci, NU angajatorii plătesc banii, ca apoi să-i deconteze, ci banii vor veni direct de la stat.

Beneficiază de facilitatea de a le fi plătite de stat șomajul tehnic pentru 75% din angajați toți angajatorii care au redus sau sistat activitatea ca urmare a COVID-19, doar pe baza depunerii unei declarații pe propria răspundere. Nu se mai face distincția din OUG 30, nu este nevoie de certificatele de situație de urgenţă pentru acest lucru, nu mai este nevoie de depunerea balanței care atestă scăderea veniturilor cu cel puțin 25%.

Angajatorul poate suporta din venitul propriu diferența dintre 75% din salariul de bază al angajatului şi ce plătește statul (nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe ţară – contribuția statului).

Noua procedură de solicitare a banilor de șomaj tehnic pentru salariați va fi pusă în practică la începutul lunii aprilie 2020. Astfel, angajatorii vor transmite prin e-mail, la agenția teritorială de muncă, o cerere, o declarație pe propria răspundere și o listă cu salariații aflați în șomaj tehnic.

Solicitarea va fi făcută pentru indemnizațiile de șomaj tehnic aferente perioadei 16-31 martie 2020, adică perioada din lună în care este decretată stare de urgență. Odată depusă documentația, banii de la stat vor veni în maximum 15 zile, urmând ca în trei zile de la primire salariații să intre în posesia indemnizațiilor nete.

Declararea taxelor pentru indemnizația de șomaj tehnic (impozit pe venit, contribuții la pensii și sănătate) se va face prin formularul fiscal 112 până la data de 25 a lunii următoare celei în care vin banii de la stat. Tot până atunci se va face și plata efectivă a taxelor.

Așadar, pentru indemnizația de șomaj tehnic, statul va acoperi nu doar suma netă ce ajunge la salariat, ci și taxele aferente. Statul va da angajatorului indemnizațiile brute, angajatorul va plăti salariaților indemnizațiile nete, iar apoi va returna statului ce rămâne, ca taxe.

Indemnizația de șomaj tehnic este de 75% din salariul de bază, însă statul va acoperi cel mult 75% din câștigul salarial mediu brut. În cazurile în care suma de la stat nu acoperă 75% din salariul de bază, firmele vor putea acoperi diferența (dacă vor și dacă pot).

Câștigul mediu salarial brut pentru anul 2020 este de 5.429 lei, conform art. 15 din Legea nr. 6/2020. Această sumă înseamnă 3.176 de lei net, adică banii pe care îi primește „în mână” persoana care are un astfel de salariu brut, după ce se scad CAS, CASS și impozitul.

Pe de o parte, dacă aplicăm măsura șomajului tehnic pentru persoana care are un salariu de 5429 lei brut în CIM, atunci aceasta va primi 75% din aceasta sumă.

75% din 5429 lei înseamnă 4071 lei, așadar persoana aflată în șomaj tehnic are acum un venit brut de 4071 de lei. Din acești 4071 de lei se scad CAS, CASS și impozitul, iar CAM este plătită separat de angajator în continuare. Practic, salariul net în perioada în care se aplică șomajul tehnic va fi de 2381 de lei. Această sumă reprezintă banii primiți „în mână”. Suma aceasta va intra în contul angajatului care are CIM suspendat lună de lună, până la încetarea șomajului tehnic.

Pe de altă parte, dacă aplicăm măsura șomajului tehnic pentru o persoană care salariul minim brut pe economie de 2230 de lei (net 1346 lei), atunci avem următoarea situație:

  • salariu brut: 1672 lei;
  • salariu net: 1029 lei.

Banii vor fi acordați în termen de maximum 15 zile pentru cei care depun actele la ANOFM și în maximum 10 zile pentru cei care se adresează ANPIS.

Angajații trebuie să rețină că în perioada șomajului tehnic NU se acordă sporuri, bonuri de masă și comisioane.

Pentru perioada 1-14 aprilie 2020, cât este stabilit acum să mai dureze starea de urgență, angajatorii vor cere banii de șomaj tehnic începând cu 1 mai și până la 10 mai 2020. Există, însă, posibilitatea ca starea de urgență să fie extinsă și după data de 14 aprilie 2020.

Indemnizațiile de șomaj tehnic vor fi subvenționate de stat pentru toți angajatorii afectați direct sau indirect de coronavirus, dacă aceștia suspendă contractele individuale de muncă ale salariaților în timpul stării de urgență. Subvenționarea se va aplica strict pentru perioada stării de urgență.

Banii de indemnizație de șomaj tehnic se vor acorda direct angajatorilor, dar ulterior va fi verificată documentația în baza căreia se dau banii, pentru depistarea eventualelor solicitări nejustificate.