Analiză comparativă a tipurilor de ajutoare financiare oferite de Guvern angajatorilor

Analiză comparativă a tipurilor de ajutoare financiare oferite de Guvern angajatorilor

Analiză comparativă a tipurilor de ajutoare financiare oferite de Guvern angajatorilor 850 500 Avocat Cluj Napoca

Din luna martie și până în prezent, Guvernul a pregătit șase ajutoare pentru angajatori, pentru ca aceștia să poată duce mai ușor povara costurilor salariale. Aceste fonduri sunt oferite de Guvern angajatorilor pentru a încuraja angajările și a combate concedierile.

Aceste forme de ajutor sunt reglementate prin trei acte normative diferite. Astfel:

1. Ordonanța de urgență 30/2020:

  • șomajul tehnic subvenționat din banii statului;

2. Ordonanța de urgență 92/2020:

  • decontarea a 41,5% din salariile persoanelor revenite din șomaj tehnic;
  • decontarea a 50% din salariile anumitor șomeri angajați (șomerii de peste 50 de ani, care au fost concediați în timpul stării de urgență sau de alertă, șomerii între 16 și 29 de ani și românii concediați în străinătate, dacă se încadrează la cele două categorii de vârstă);

3. Ordonanța de urgență 132/2020:

  • Kurzarbeit: împărțirea costurilor salariale între angajator și stat, la reducerea programului de lucru, în sistem decont;
  • banii pentru angajarea salariaților sezonieri, în sistem decont;
  • banii pentru echipamentele telesalariaților, acordați în avans.

În continuare, vom prezenta ceste ajutoare:

Șomaj tehnic

În ce constă ajutorul: Se subvenționează indemnizația pentru suspendarea temporară a contractului individual de muncă al salariatului. Suma acordată este de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 4.072 de lei.
Cât timp se acordă: Lunar, până în decembrie 2020, inclusiv.
Sistem de acordare: Angajatorul cere lunar banii în luna curentă pentru luna anterioară, prin aici.gov.ro. Deci, banii de indemnizații vin direct de la stat și apoi se plătesc salariaților.
Condiții: Banii se acordă numai dacă salariaților în cauză li se suspendă contractele din cauza epidemiei.
Restricții: Nu se poate cumula cu ajutorul decontare parțială șomeri tehnici.
Observații: Chiar dacă statul subvenționează indemnizațiile, angajatorii trebuie să rețină din ele taxe salariale (contribuții la pensii și sănătate, impozit pe venit) și să le declare și achite în luna următoare primirii banilor.

Decontare parțială șomeri tehnici

În ce constă ajutorul: Se decontează, timp de trei luni, 41,5% din salariul brut al fiecărui angajat care a fost în șomaj tehnic și care a fost reactivat, însă maximum 2.253 de lei.
Cât timp se acordă: Lunar, timp de trei luni, până în decembrie 2020, inclusiv.
Sistem de acordare: Angajatorul suportă inițial costurile salariale și apoi cere, prin aici.gov.ro, în luna curentă pentru luna anterioară, decontarea a 41,5% din salarii.
Condiții: Se încadrează numai salariații care au stat în șomaj tehnic cel puțin 15 zile calendaristice, în timpul stării de urgență/alertă.
Restricții: Banii se pot cere numai dacă angajatorul a declarat și plătit taxele salariale pentru luna pentru care cere decontarea. Salariații pentru care se acordă bani trebuie păstrați cel puțin până la 31 decembrie 2020. Nu se poate cumula cu ajutorul de șomaj tehnic.
Observații: Angajatorii trebuie să restituie banii dacă raporturile de muncă cu salariații pentru care primesc bani încetează, din anumite motive, înainte de 31 decembrie 2020.

Decontare parțială sezonieri angajați

În ce constă ajutorul: Pentru angajarea salariaților pe perioade determinate, angajatorul va putea cere la stat decontarea a 41,5% din salariile aferente zilelor lucrate, dar maximum 2.253 de lei.
Cât timp se acordă: Lunar, timp de trei luni, până la 31 decembrie 2020.
Sistem de acordare: Angajatorul suportă inițial costurile salariale integrale și apoi cere, prin aici.gov.ro, decontarea a 41,5% din salarii, în luna curentă pentru luna anterioară.
Condiții: Angajările trebuie făcute pentru perioade de până la trei luni, cu program întreg de lucru.
Restricții: Banii vin după ce angajatorul a declarat și plătit taxele salariale pentru luna pentru care cere decontarea.
Observații: Ajutorul se poate acorda și pentru mai puțin de trei luni, 31 decembrie 2020 fiind termenul-limită până la care se dau bani.

Decontare parțială șomeri angajați

În ce constă ajutorul: Pentru fiecare șomer încadrat în muncă până la finalul anului, statul dă angajatorului 50% din salariul brut, însă nu mai mult de 2.500 de lei.
Cât timp se acordă: Lunar, timp de 12 luni.
Sistem de acordare: Angajatorul suportă inițial costurile salariale și apoi cere, prin aici.gov.ro, în luna curentă pentru luna anterioară, decontarea a 50% din salarii.
Condiții: Persoanele angajate trebuie să figureze ca șomeri în evidențele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Angajările trebuie făcute prin contract încheiat pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
Restricții: Salariații pentru care se primește bani trebuie păstrați cel puțin 24 de luni (12 luni, cât se acordă decontările, și încă 12 luni după).
Observații: Angajatorii trebuie să restituie banii dacă relațiile de muncă cu șomerii angajați încetează, din anumite motive, înainte să treacă cele 24 de luni.

Împărțire costuri cu statul

În ce constă ajutorul: La reducerea temporară a programului de lucru, angajatorul va suporta cel puțin 50% din salariile întregi ale lucrătorilor, în timp ce statul va suporta 75% din diferența dintre salariile întregi și salariile reduse.
Cât timp se acordă: Lunar, până în decembrie 2020, inclusiv.
Sistem de acordare: Partea de 75% va fi suportată inițial de angajator, urmând să fie recuperată apoi, în sistem decont. Banii se vor cere, prin aici.gov.ro, în luna curentă pentru luna anterioară.
Condiții: Reducerea programului și solicitarea decontării indemnizației de 75% sunt posibile dacă măsura afectează cel puțin 10% dintre salariații firmei și dacă există o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Restricții: Angajatorul n-are voie să angajeze noi salariați pentru tipul de muncă pentru care s-a redus programul, nici să subcontracteze activități ce pot fi făcute de salariații cu programul redus. Munca suplimentară pentru cei cu program redus este interzisă. La fel și concedierile colective. Ajutorul nu se poate cumula cu ajutoarele decontare parțială șomeri tehnici, decontare parțială șomeri angajați și decontare parțială sezonieri angajați.
Observații: Interdicțiile sunt valabile cât timp angajatorul aplică programul Kurzarbeit.

Ajutor telemuncă

În ce constă ajutorul: Se acordă un ajutor unic de 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat, pentru achiziția de echipamente necesare muncii de la distanță.
Cât timp se acordă: Ajutor unic pentru fiecare telesalariat, acordat până la 31 decembrie 2020, în limita fondurilor disponibile.
Sistem de acordare: Banii se vor cere agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
Condiții: Se încadrează numai salariații ce au lucrat legal în regim de telemuncă cel puțin 15 zile lucrătoare în timpul stării de urgență (16 martie – 14 mai 2020).
Restricții: În 30 de zile de la primirea ajutorului, angajatorii vor trebui să transmită agențiilor documente justificative privind cheltuielile făcute. Altfel, vor trebui să restituie ajutorul.
Observații: Chiar dacă ajutorul se va acorda până la finalul anului, sunt șanse mari ca fondurile să fie epuizate rapid, din moment ce se dau pe sistemul „primul venit, primul servit”.

Astfel, până la sfârșitul anului 2020, în domeniile cu restricții se mai acordă șomajul tehnic subvenționat de stat, iar decontările pentru cei reveniți din șomaj tehnic și angajările de șomeri se acordă în prezent pentru perioadele amintite mai sus. Împărțirea costurilor salariale între angajator și stat, la reducerea programului de lucru, se va aplica până la finele anului 2020, decontarea unei părți din salariile sezonierilor se va aplica doar timp de trei luni (dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020), iar ajutorul pentru echipamentele telesalariaților se va acorda o singură dată.

În concluzie, avem două categorii de ajutoare: cele pentru care angajatorul primește banii în avans (șomajul tehnic și banii pentru echipamentele telesalariaților) și cele pentru care angajatorul suportă inițial costurile și apoi cere decontări la stat (banii pentru cei reveniți din șomaj tehnic, banii pentru șomerii angajați, banii pentru programul Kurzarbeit și banii pentru sezonierii angajați).