8 Întrebări frecvente referitoare la șomajul tehnic

8 Întrebări frecvente referitoare la șomajul tehnic

8 Întrebări frecvente referitoare la șomajul tehnic 850 500 Avocat Cluj Napoca

În situația actuală a pandemiei cu COVID-19 și a neclarităților legislative ridicate de mulțimea de OUG publicate în ultimele zile, au apărut o serie de întrebări cu privire la șomajul tehnic.

Î: Măsurile de sprijin privind șomajul tehnic pot fi accesate de orice societate comercială, indiferent de mărime (nr. de angajați)?

R: DA. Accesarea măsurii de sprijin privind indemnizația pentru șomaj tehnic suportată de Stat nu este condiționată de mărimea firmei sau de numărul de angajați.

Î: Cuantumul îndemnizației pentru șomajul tehnic, suportată de către Stat, este de 75% din salariul brut sau din salariul net?

R: Cuantumul îndemnizației pentru șomajul tehnic este de 75% din salariul BRUT, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Î: Cine solicită îndemnizația pentru șomajul tehnic suportată de Stat? Angajatorul sau angajatul?

R: Angajatorul va face toate demersurile privind șomajul tehnic, conform Codului_Muncii, și se va adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă pentru a primi fondurile necesare plății indemnizațiilor pentru șomajul tehnic destinate angajaților.

Î: Care este perioada în care plata îndemnizației pentru șomajul tehnic este suportată de Stat?

R: Îndemnizațiile pentru șomajul tehnic sunt suportate, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada stării de urgență.

Î: Plata șomajului tehnic este virată de către Stat în contul angajatorului sau cel al angajatului?

R: Plata aferentă îndemnizațiilor pentru șomaj tehnic ale angajaților se face în contul ANGAJATORULUI, urmând ca acesta să achite contribuțiile aferente indemnizațiilor și să facă plățile în conturile ANGAJAȚILOR în maxim 3 zile lucrătoare.

Î: Poate un angajator să recurgă la concedierea tuturor angajaților, fără a apela mai întâi la varianta șomajului tehnic?

R: Angajatorul, dacă decide să recurgă la concediere, nu este obligat să apeleze mai întâi la varianta șomajului tehnic, dar concedierea se va face doar în conformitate cu prevederile Codului Muncii, mai exact, respectând art. 75 alin. (1) din Legea nr. 53/2002 – Codul Muncii, care stipulează că în cazul concedierii, angajatul trebuie sa beneficieze de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

Î: În situația în care angajatorul a suspendat contractele de muncă ale angajaților, în urma instituirii stării de urgență prin Decretul Președintelui României din data 16.03.2020, acesta este acoperit de măsura de sprijin privind șomajul tehnic pentru perioada dintre instituirea stării de urgență și publicarea în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020?

R: DA, în cazul angajatorilor afectați direct de deciziile emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență. Schema de sprijin privind șomajul tehnic acoperă întreaga perioadă a stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României, pentru salariații angajatorilor a căror activitate a fost afectată direct de deciziile emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență. Astfel, este prevăzut la art. XI alin. (2) lit. a) dreptul de a beneficia de îndemnizația pentru șomaj tehnic, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, singura condiție fiind obținerea unui certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În schimb, în situația salariaților angajatorilor care și-au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, art. XI alin. (2) lit b) si alin. (3) prevede dreptul acestora de a beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic suportată de Stat, condiția fiind depunerea de către angajator a unei declarații pe proprie răspundere prin care arată că înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Mențiunea IMPORTANTĂ, în acest caz, este că angajatorii pot beneficia de plata acestor indemnizații pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă ACTIVE la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020. Așadar, pentru angajatorii prevăzuți de art. XI lit. b) care au suspendat contractele de muncă ale angajaților anterior publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020, perioada dintre instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României și data publicării OUG nr. 30/2020 în Monitorul Oficial nu este acoperită de măsura de sprijin privind șomajul tehnic.

Î: Persoanele fizice autorizate a căror activitate a fost afectată de instituirea stării de urgență beneficiază de vreo măsură de sprijin din partea Statului?

R: DA. Persoanele fizice autorizate se încadrează în categoria descrisă de art. XV al OUG nr. 30/2020, mai exact „alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, care nu au calitatea de angajatori”. În situația în care aceștia întrerupt activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, beneficiază, pe perioada stării de urgență, de o îndemnizație egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020, acordată din bugetul general consolidat.

UPDATE: În curând, în Monitorul oficial se va publica o nouă Ordonanță de Urgență prin care indemnizația se majorează la 75% din câștigul salarial mediu brut, adică aproximativ 4.072 de lei.