Solicitarea insolvenței e opțională pe durata stării de alertă

Solicitarea insolvenței e opțională pe durata stării de alertă

Solicitarea insolvenței e opțională pe durata stării de alertă 850 500 Avocat Cluj Napoca

Pe durata stării de alertă, companiile care se află în insolvență pot aștepta terminarea acesteia înainte de a cere tribunalului intrarea în această procedură legală, fără să riște vreo pedeapsă, iar, dacă se cere intrarea în insolvență, nu contează cât de mari sunt datoriile către stat.

Aceste reguli temporare pentru insolvențe sunt incluse în Legea 55/2020. Cea mai importantă prevedere a acestui act normativ este stabilirea faptului că solicitarea insolvenței, de către debitori, este opțională.

„Debitorul aflat în stare de insolvență la data intrării în vigoare a prezentei legi (18 mai 2020 – n. red.), sau care ajunge în stare de insolvență poate, pe durata stării de alertă, să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, fără a avea însă obligația de a introduce această cerere. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței”.

În mod normal, firmele au 30 de zile în care sunt obligate să ceară tribunalului demararea procedurii legale, astfel riscă pedepse penale. Astfel, noua lege stabilește că acest termen de 30 de zile va începe să curgă efectiv după ce se termină starea de alertă.

Astfel, starea de alertă este activă până la data de 16 iunie 2020, ceea ce înseamnă că datornicii care află că sunt în insolvență în timpul stării de alertă vor avea ca termen-limită de solicitare a demarării procedurii data de 16 iulie 2020. Dacă starea de alertă se va prelungi, și acest termen se va prelungi automat.

Totodată, există o condiție care nu se aplică în timpul stării de alertă, atunci când se cere tribunalului intrarea în insolvență. Este vorba de condiția ca sub 50% din datorii să fie către stat. Practic, insolvența se poate cere temporar fără să aibă importanță cât de mari sunt datoriile la stat. „Când cererea de deschidere a procedurii de insolvență este introdusă de debitor, cuantumul creanțelor bugetare trebuie să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului”, este regula de care scapă debitorii la solicitarea insolvenței în perioada asta.

„Astfel, interdicția societăților de a-și solicita insolvenţa, în ipoteza în care datoriile bugetare sunt egale sau mai ridicate decât 50% din valoarea tuturor datoriilor sale, este suspendată în perioada stării de alertă. Așa fiind, protecția oferită creditorului fiscal de textul suspendat (una aparentă, de altfel) nu mai produce temporar efectele instituite de Legea 85/2014, permițând astfel debitorului să solicite începerea procedurii insolvenței, dacă sunt îndeplinite celelalte condiții legale. Intervenția legiuitorului în această privință este una oportună, de altfel, dispozițiile a căror aplicare a fost suspendată fiind unele care împiedicau oricum de o manieră criticabilă atât declanșarea unei insolvenţe preventive, cât și a unei insolvenţe instalate”.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea în fața băncilor și IFN-urilor;
  • Redactare notificare dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: alina@szilaghi.com