Beneficiarii amnistiei fiscale aprobate de Guvern

Beneficiarii amnistiei fiscale aprobate de Guvern

Beneficiarii amnistiei fiscale aprobate de Guvern 850 500 Avocat Cluj Napoca

La propunerea Ministerului Finanțelor Publice, În ședința din 7 mai, Guvernul a aprobat noul mecanism de amnistie fiscală, care vizează dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul restanțelor până la data de 15 decembrie 2020.

Sunt avute în vedere accesoriile pentru obligațiile bugetare restante la 31 martie 2020, cât și pentru cele cu termene de plată între 1 aprilie și 15 decembrie 2020. Măsura va fi accesibilă până la 15 decembrie 2020, când va fi data-limită de depunere a cererilor și data până la care, de la caz la caz, toate restanțele cerute de Finanțe vor fi stinse, după cum este detaliat în fiecare dintre cele patru scenarii de mai jos.

Atât persoanele fizice, cât și firmele sau alte persoane juridice sunt vizate de amnistie, inclusiv instituții publice, profesiile liberale, precum și ONG-urile.

Astfel, noua amnistie prevede patru scenarii în care contribuabilii s-ar putea regăsi:

Măsura 1 – anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care la această dată au în sold atât obligații bugetare accesorii cât și obligații bugetare principale.

Pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, să achite obligațiile curente, să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

Măsura 2 – anularea dobânzilor, penalizaților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv.

Contribuabilii care consideră că sunt erori în sumele declarate inițial pot depune declarație rectificativă prin care să declare obligațiile suplimentare și pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacă plătește aceste obligații, precum și obligațiile curente, depune toate declarațiile fiscale și, bineînțeles, depune cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

Măsura 3 – anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, dacă la această dată contribuabilul are în sold doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse.

Pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile curente, să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

Măsura 4 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței au în derulare o inspecție fiscală ori o verificare a situației fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

Important! Dacă un contribuabil se regăsește în mai multe scenarii dintre cele patru, poate cumula facilitățile.

În cazul celor pentru care au fost instituite popriri la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență care prevede mecanismul amnistiei, aceștia vor putea face plăți din sumele indisponibilizate.

De amnistie vor putea beneficia și cei care au în derulare proceduri de eșalonare la plată cu Fiscul.

Amnistia aceasta va putea fi aplicată și pentru datoriile la bugetele locale, DAR numai dacă consiliile locale stabilesc prin hotărâre aplicarea lor și procedura.