Cum mă înregistrez ca PFI la ANAF

Cum mă înregistrez ca PFI la ANAF

Cum mă înregistrez ca PFI la ANAF 850 500 Avocat Cluj Napoca

Înregistrarea PFI la Fisc: Cum te înregistrezi la ANAF pentru a desfășura o profesie liberală

Dacă doresc autorizarea unei profesii liberale sau care se exercită în baza unei legi speciale, profesioniștii au posibilitatea de a se adresa numai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), fără a fi necesară înregistrarea la registrul comerțului. Astfel, în baza documentației depuse la Fisc, medicii, contabilii, traducătorii sau arhitecții, printre altele, pot obține un certificat de înregistrare fiscală (CIF) cu ajutorul căruia să își desfășoare activitatea ca persoană fizică independentă (PFI).

Atunci când vorbim despre profesiile liberale sau care se exercită în baza unor legi speciale, fără a fi necesară înregistrarea la registrul comerțului, ne referim la acele profesii ce pot fi desfășurate în mod independent, în condițiile legii. Vorbim, printre altele, despre avocatură, arhitectură, activitate de notariat, de contabilitate, de traducere, de consultanță fiscală sau mediere.

Și chiar dacă, în practică, întâlnim mulți psihologi, arhitecți, traducători, medici sau contabili care lucrează în regim de persoană fizică autorizată (PFA), legislația în vigoare stabilește că, pentru desfășurarea acestor activități, este suficientă autorizarea la ANAF.

Conform informațiilor disponibile pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului, profesiile liberale necesită îndeplinirea, pentru a fi încadrate ca atare, a următoarelor condiții cumulative:

  • un act normativ care să reglementeze domeniul;
  • o autoritate publică sau un corp profesional care verifică îndeplinirea condițiilor de desfășurare a profesiei, eliberează autorizația şi o înscrie într-un registru;
  • o prevedere expresă în actul normativ prin care profesia se desfășoară în baza autorizației şi/sau a legitimației de membru.

De altfel, pe lista orientativă a profesiilor liberale sau care se exercită în baza unor legi speciale, fără înregistrarea în registrul comerțului, regăsim și profesiile/ocupațiile de auditor financiar, consultant fiscal, farmacist, mediator, practician în insolvență, sociolog, psiholog sau traducător/ interpret autorizat.

Nr. crt.

Denumire profesie/ocupaţie

Act normativ

1

ARHITECT

Legea nr. 184/2001, privind organizarea şi exercitarea  profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 9-12, art. 17

2

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ASISTENT MEDICAL

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16

3

asistent social

Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social – art.8

4

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005
privind performanţa energetică a clădirilor, art. 20
Ordinul nr. 550 din  9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente”, modificat prin Ordinul nr. 1083/2009
Ordin nr. 1767 din  6 octombrie 2009
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

5

AUDITOR FINANCIAR

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 1, art. 3, CAP. 4 – Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar

6

AVOCAT

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea  profesiei de avocat, republicată, cu completările şi modificările ulterioare – art. 1 alin. (1)

7

biochimist
în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7

8

BIOLOG
în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7

9

CHIMIST
în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor,Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7

10

CONSERVATOR

Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28

11

CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în temeiul Legii 331/2006-art.1 alin.(1), art. 2, art. 20

12

CONSULTANT FISCAL

Ordonanţă  Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală,cu modificările ulterioare –  art.9

13

CONTABIL AUTORIZAT

Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 10

14

DIRIGINTE DE ŞANTIER

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, art. 6 alin. (2) şi art. 21, alin. (2) lit. b).
Ordin MD nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier

15

EXECUTOR JUDECĂTORESC

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art.12 şi art. 16 

16

EXPERT CONTABIL

Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 6

17

expert criminalist

Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 3-5, art. 10

18

EXPERT TEHNIC JUDICIAR
EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR

Ordonanţa  Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară –  art. 29
Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea “vânătoare” – art. 8
Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar

19

EVALUATOR AUTORIZAT

O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1)

20

FARMACIST

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, Titlul XIV –     Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, art. 574 şi art. 586

21

FIZIOTERAPEUT / KINETOTERAPEUT

FIZIOTERAPEUT / FIZIOKINETOTERAPEUT

FIZIOTERAPEUT / PROFESOR DE CULTURĂ FIZICĂ MEDICALĂ

FIZIOTERAPEUT / BALNEOFIZIO-KINETOTERAPEUT

Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România – art. 14
Hotărârea CFR nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

22

GEODEZ

Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul M.A.I.- A.N.C.P.I. nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 231/13.04.2010

23

INTERPRET LIMBAJ MIMICO – GESTUAL

Ordin nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, art. 1 alin. (2)

24

LOGOPED

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)
ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

25

MOAŞĂ

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16

26

MEDIATOR

Lege nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator –art. 7, art. 12, art. 22-24

27

MEDIC

Lege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – art. 383

28

MEDIC  DENTIST

Lege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – art. 476, art. 482, art. 514

29

MEDIC VETERINAR

Lege nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în temeiul  art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu modificările ulterioare – art. 1

30

NOTAR PUBLIC

Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările ulterioare-art. 14 alin. (1) si (2)

31

OPTICIAN-OPTOMETRIST

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)
ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

32

PRACTICIAN
ÎN INSOLVENŢĂ

Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările ulterioare – art. 3 pct. 27

33

PRACTICIAN ÎN MEDICINĂ
COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂ

Lege nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă – art. 6

34

PSIHOLOG

Lege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare – art. 7, art. 8

35

RESTAURATOR

Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28

36

SOCIOLOG

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)
ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

37

SPECIALIST ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI URBANISMULUI

Legea nr. 350 din  6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38

38

TEHNICIAN DE PROTEZE ŞI ORTEZE

TEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVE

TEHNICIAN DE APARATURĂ MEDICALĂ

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)
ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

39

TRADUCĂTOR / INTERPRET AUTORIZAT  DE MINISTERUL JUSTIŢIEI

Lege nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii,de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) şi (3) şi art. 6^¹

40

Expert în fizică medicală

Fizician medical

Fizician în sistemul sanitar

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)
ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică.

Nu-i necesară înregistrarea la Registrul Comerțului

Concret, o PFI se identifică la ANAF printr-un CIF, și nu pe baza codului numeric personal al persoanei care solicită autorizarea unei activități.

Înregistrarea ca PFI se face direct la ANAF, gratuit, fără să fie necesară înregistrarea și autorizarea la registrul comerțului.

Pentru înregistrarea la Fisc a unei activități prestate în cadrul unei profesii libere, persoanele fizice trebuie să depună un dosar cu următoarele acte:

  • documentele eliberate de organismul profesional care fac dovada pregătirii în domeniul pentru care se solicită autorizarea (copie);
  • două formulare 070 – Declarație de înregistrare fiscală;
  • un contract de comodat, necesar stabilirii sediului (original);
  • cartea de identitate, în copie.

Totodată, contribuabilii care încep să obțină venituri din activități independente în timpul anului au obligația de a completa și depune noul formular 212 – Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Practic, prin intermediul acestui document, persoanele fizice estimează veniturile pentru anul în curs, procedură care se făcea, anterior apariției declarației unice pentru persoanele fizice, prin intermediul formularului 220.

Odată depusă documentația, ANAF va elibera în câteva zile CIF-ul, document suficient pentru a putea începe activitatea. Practic, în cazul profesiilor liberale, autorizarea la Fisc oferă cadrul legal pentru desfășurarea activității, încheierea de contracte și emiterea de facturi.

În concluzie, noțiunea de PFI face trimitere la profesioniștii care se înregistrează la ANAF și care practică o profesie pentru care dețin o autorizație eliberată de un organism profesional (CECCAR, Colegiul Psihologilor din România, Ordinul Arhitecților din România, Colegiul Medicilor din România etc).

În același timp însă, există profesii pentru care administrațiile financiare prezintă o abordare neunitară, așa cum este și cazul arbitrilor sportivi. Despre motivele pentru care unii dintre aceștia pot apela la regimul PFI, în timp ce alții nu, deși vorbim de aceeași ocupație, am scris aici.