Cine nu plătește impozit pe venit în 2020

Cine nu plătește impozit pe venit în 2020

Cine nu plătește impozit pe venit în 2020 850 500 Avocat Cluj Napoca

Printr-o modificare adusă Codului fiscal, s-a adăugat o nouă categorie de persoane care va fi scutită de la plata impozitului pe venit, mărind astfel numărul acestor categorii la șase.

Astfel, alături de persoanele care sunt în prezent exceptate de la plata impozitului pe venit, și jurnaliștii salarizați în baza unui contract individual de muncă, dar și cei care câștigă bani din drepturi de proprietate intelectuală, în baza unui contract de drepturi de autor, vor beneficia, în viitorul apropiat, de această scutire.

În prezent, Codul fiscal stabilește că sunt scutite de la plata impozitului pe venit cinci categorii de persoane, și anume:

  • persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru venituri realizate din activități independente, salarii, pensii și activități agricole;
  • persoanele fizice care creează programe pentru calculator, pentru veniturile realizate din salarii sau asimilate acestora;
  • persoanele fizice care activează în cercetare-dezvoltare și inovare, pentru veniturile salariale;
  • persoane fizice care lucrează în domeniul construcțiilor;
  • persoanele fizice care lucrează la firmele care trebuie să aplice impozitul specific. Firmele impozitate specific sunt cele care activează în domeniul alimentației și/sau turismului și care nu se află în procedură de lichidare.

După cum prevede legislația fiscală în vigoare, în general, persoanele fizice datorează impozit pe veniturile pe care le obțin din salarii, din pensii, din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole și altele.

Cota de impozit pe venit este de 10% și se aplică fiecărei surse de venit. În cazul salariaților, plata efectivă a impozitului este făcută de către angajator în numele acestora.