Accidentele salariaților pe drumul dintre casă și serviciu nu mai sunt considerate accidente de muncă

Accidentele salariaților pe drumul dintre casă și serviciu nu mai sunt considerate accidente de muncă

Accidentele salariaților pe drumul dintre casă și serviciu nu mai sunt considerate accidente de muncă 850 500 Avocat Cluj Napoca

Potrivit unui OUG, accidentele salariaților pe drumul dintre casă și serviciu (accidentul de traseu) nu va mai fi considerat accident de muncă, ceea ce însemna că angajatorii vor scăpa de răspundere.

Proiectul de OUG a fost trimis recent, pentru avizare, la Consiliul Economic și Social, după ce a stat în dezbatere publică în partea a doua a lunii octombrie 2020. Acesta modifică Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 din care urmează să dispară ideea de accident de traseu atât din definiția evenimentului (eveniment în sensul securității și sănătății în muncă), dar și din lista accidentelor asimilate accidentului de muncă. În prezent, accidentul de traseu, care este asimilat accidentului de muncă în baza articolului 30 din Legea 319/2006, este atunci când „deplasarea s-a făcut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator și invers”.

Dispariția accidentului de traseu din sfera accidentelor de muncă va scăpa, practic, angajatorul de responsabilitate atunci când salariații pățesc ceva pe drumul dintre muncă și serviciu sau dintre serviciu și muncă. Informația a fost confirmată de un specialist în securitate și sănătate în muncă.

Legea definește accidentul de traseu ca fiind:

  • un accident survenit în timpul și pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu și invers, care a dus la vătămarea sau decesul salariatului;
  • un accident survenit pe perioada pauzei de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde se ia masa și invers, care a dus la vătămarea sau decesul salariatului;
  • un accident care a dus la vătămarea sau decesul salariatului, care s-a petrecut pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde se încasează salariul și invers, dacă acesta este organizat de angajator în afara firmei.

„Accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului”, este subliniat în norme.