Beneficiarul real al firmei în 2020

Beneficiarul real al firmei în 2020

Beneficiarul real al firmei în 2020 1068 530 Avocat Cluj Napoca

De la intrarea în vigoare a legii nr. 129/2019 despre prevenirea spălării de bani și a faptelor de finanțare a terorismului, a apărut și obligația societăților comerciale de a arăta, prin depunerea unui formular, cine este beneficiarul real al tranzacțiilor efectuate de astfel de companii.

Acestă obligație nu existat până la apariția pe 21 iulie 2019 a legii menționate mai sus, astfel că multe persoane responsabile cu depunerea declarației pentru firme ar putea fi confuze cu privire la ce trebuie să facă. Mai mult decât atît, amenda pentru nedepunerea formularului este între 5.000 și 10.000 de lei și se poate ajunge chiar și la dizolvarea societății. Astfel, există mai multe situații cum ar fi:

Firmele înființate până la 21 iulie 2019.

În această categorie intră firmele care erau deja înmatriculate în Registrul Comerțului la 21 iulie 2019. Termenul limită pentru aceste firme este, în 2020 termenul-limită pentru depunerea declarației privind beneficiarul real este de 21 iulie 2020.

Atenție! Termenul de 21 iulie 2020 este valabil exclusiv pentru anul curent. Acest lucru se datorează faptului că termenul este unul de tranziție, având în vedere că noua lege a apărut abia în 2019 și, oricum, registrele relevante nu par a fi operaționale, la acest moment – deci, primesc și autoritățile un termen mai lung pentru a pune la punct infrastructura relevantă.

Începând cu 2021, nu se va mai aplica termenul de 21 iulie, ci se va aplica o altă regulă: firmele vor fi obligate să depună, anual, declarația privind beneficiarul real, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

Firmele mai sunt obligate să depună declarația privind beneficiarul real al firmei și în situația în care se schimbă ceva în privința datelor de identificare ale beneficiarilor reali, în termen de 15 zile de la momentul schimbării.

Firmele au la dispoziție un model de formular pe care îl pot folosi, atunci când vor să depună declarația privind beneficiarul real.

Firmele înființate după 21 iulie 2019

Pentru aceste societăți, regulile sunt ușor diferite, din cauză că au fost înființate după intrarea în vigoare a noii legi. Prima declarație va fi depusă chiar la înregistrare, aceasta nefiind posibilă fără depunerea declarației în cauză.

Următoarele vor fi depuse după aceleași reguli menționate mai sus. Anual, după aprobarea situațiilor financiare, și, dacă e cazul, de câte ori intervine o modificare privitoare la datele de identificare ale beneficiarului real.

Obligațiile de a aduce la cunoștința autorităților beneficiarul real nu sunt singurele cerințe de conformare instituite de noua lege pentru prevenirea spălării de bani. Aceasta mai reglementează și alte chestiuni, precum măsurile pe care trebuie să le ia entitățile vizate (cum sunt firmele, băncile, avocații, contabilii etc.) pentru a-și cunoaște clientela, pentru a raporta tranzacțiile suspecte cu care intră în contract sau chiar pentru a raporta orice tranzacție ce trece de o anumită sumă.