Simplificarea procedurilor de înregistrare la Registrul Comerțului

Simplificarea procedurilor de înregistrare la Registrul Comerțului

Simplificarea procedurilor de înregistrare la Registrul Comerțului 850 500 Avocat Cluj Napoca

Pe 29 Octombrie, pe situl Ministerului Justiției s-a publicat proiectul de lege care va modifica regulile actuale în funcție de care firmele și persoanele fizice interacționează cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Acestă propunere legislativă vine în contextul în care România este obligată să transpună noua Directivă europeană în materia societăților 1.151/2019 până în vara anului 2021.

Prin intrarea sa în vigoare, proiectul de lege va înlocui prevederile actuale ale Legii 26/1990 (Legea ONRC), cele ale Legii 359/2004 (simplificarea formalităților de înregistrare a persoanelor fizice și juridice) și cele ale Ordonanței de urgență 116/2009 (unele măsuri privind înregistrarea la ONRC).

Următoarele modificări sunt include în document:

 1. La înființarea societăților comericale, actul constitutiv se va putea întocmi online prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, care va fi disponibil pe site-ul ONRC. Actul constitutiv formular-tip sau, după caz, cel individualizat, se va semna de către toți fondatorii sau de reprezentanții acestora cu semnătură electronică calificată.
 2. Cererile de înregistrare și înscrisurile depuse în susținerea acestora, ce sunt întocmite de avocați sau de notari publici, se vor putea semna de către aceștia cu semnătură electronică calificată și se vor putea transmite online.
 3. Certificatele de înmatriculare și certificatele constatatoare vor putea fi emise și în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliul electronic calificat.
 4. Următoarele obligații vor fi înlăturate: eliminarea cerinței de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii (se va face etapizat), a acordului Secretariatului General al Guvernului și al autorităților locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumire (verificarea va fi făcută intern la ONRC), a depunerii dovezii rezervării denumirii, a depunerii unor declarații pe propria răspundere și a cerinței depunerii specimenului de semnătură pentru reprezentanții legali.
 5. Se va înființa funcția de registrator. Această funcție va reprezenta personal de specialitate juridică, învestit să exercite un serviciu public de interes general. Accesul în profesie se va face pe bază de examen sau concurs, iar numirea și eliberarea din funcție va fi făcută de directorul general al ONRC. Registratorul va răspunde disciplinar, civil și penal pentru faptele sale.
 6. Înregistrarea în registrul comerțului se va face în baza controlului de legalitate făcut de un registrator. Această persoană se va ocupa de controlul prealabil înregistrării companiilor, dar și de fuziuni, divizări, dizolvări și radieri.
 7. Documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului se vor arhiva și în format electronic pentru a permite furnizarea rapidă de copii electronice, certificate de pe actele prezentate.
 8. Mai multe data despre socități or să fie disponibile în registru. De exemplu, cele referitoare la sucursale (în registrul sucursalei, date despre societatea-mamă dintr-un alt stat membru și, invers, în registrul societății-mamă, informații despre sucursală).

Directivă europeană în materia societăților 1.151/2019 propunere abordarea unitară a procesului de înregistrare în registrul comerțului prin continuarea demersurilor de simplificare a cadrului de reglementare incident la începerea și pentru desfășurarea unei afaceri, prin asigurarea disponibilității unor proceduri eficiente și adaptate provocărilor economico-sociale ale globalizării, care, cuplate cu servicii moderne de registrul comerțului, să permită trecerea treptată la digitalizarea comunicării cu autoritățile publice a tuturor categoriilor de operatori economici.

Astfel, legea reunește în conținutul său toate formalitățile și etapele care au ca finalitate înregistrarea în registrul comerțului, dar și aspectele strâns legate de procedura de înregistrare, cum ar fi noua organizare a competenței de soluționare a cererilor de înregistrare sau regimul de acces al publicului la datele privind profesioniștii înregistrați în registrul comerțului”, scrie în expunerea de motive ce însoțește proiectul de lege.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Consultații juridice
 • Asistență juridică și reprezentarea în fața băncilor și IFN-urilor;
 • Redactare notificare dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: alina@szilaghi.com