Nulitatea contractului de muncă

Nulitatea contractului de muncă

Nulitatea contractului de muncă 850 500 Avocat Cluj Napoca

La momentul angajării, pentru a se încheia un contract de muncă valabil, angajatorii trebuie să respecte anumite condiții obligatorii. Nerespectarea acestora, poate duce la lipsa de efecte a contractelor încheiate din cauza nulității și, în unele situații, ar putea ducea la obligativitatea plății unor despăgubiri angajaților, dacă aceștia au fost prejudiciați prin nerespectarea acelor condiții obligatorii la momentul angajării.

Codul muncii prevede următoarele cauze de nulitate a contractului individual de muncă:

  1. Încheierea unui contract de muncă prin care i se cere angajatului să presteze o muncă ilicită sau imorală. Șanse sunt mari ca angajatorul să comită și o infracțiune.
  2. Încheierea contractului de muncă în lipsa unui certificat medical care să ateste că angajatul este apt să presteze munca în cauză (în plus, angajatorii care încheie astfel de contracte riscă amenzi de până la 3.000 de lei).
  3. Prevederile contractuale prin care salariații renunță la drepturile lor recunoscute prin lege. În asemenea cazuri, prevederile considerate nule vor fi înlocuite, de drept, cu cele legal aplicabile și, mai mult, salariatul va avea dreptul să obțină despăgubiri pentru prejudiciile suferite. Mai mult decât atât, angajatorul riscă o amendă între 2.000 și 5.000 de lei, pentru stipularea unor clauze contrare dispozițiilor legale.
  4. Angajarea unei persoane pe un post care cere o vârstă minimă, acea persoană neavând vârsta minimă necesară. De asemenea, vor fi nule contractele încheiate cu minori, fără acordul părinților sau al reprezentanților legali, precum și cele în care o persoană sub 18 ani urmează să presteze muncă grea, vătămătoare sau periculoasă. Astfel de contracte nu doar că sunt nule, dar angajatorii care le încheie riscă și sancțiuni penale (închisoare de la trei luni la doi ani sau amendă).
  5. Sunt nule contractele încheiate pentru posturile pentru care există condiții minime de studii și de vechime și persoana angajată nu le îndeplinește.
  6. Angajarea unei persoane care a fost condamnată penal pe un post unde o astfel de persoană nu ar fi putut fi angajată sau angajarea unei persoane puse sub interdicție judecătorească sunt interzise, contractele astfel încheiate fiind nule.

De cele mai multe ori, aceste cauzele de nulitate pot fi remediate, prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor cerute de lege, ceea ce va permite contractului să producă efecte, el devenind valid. Totuși, acest lucru nu îl protejează pe angajator de alte consecințe ale nerespectării legii, cum ar fi sancțiunile contravenționale.