Impozit micro 2021

Impozit micro 2021

Impozit micro 2021 850 500 Avocat Cluj Napoca

2021 incepe cu o serie de noutăți implementate in 2020 pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderii, unele dintre ele apărând chiar cu câteva zile înainte de intrarea în 2021. În esență, aceste schimbări sunt favorabile microfirmelor prin eliminarea unor dezavantaje pe care regimul micro le avea, comparativ cu regimul impozitului pe profit.

Prin legea 296/2020 se aduc urmatoarele modificari condului fiscal:

 • spre deosebire de firmele plătitoare de impozit pe profit, microîntreprinderile nu puteau, în caz de divizare sau fuziune, să transmită firmelor absorbante sau cesionare pierderile fiscale din trecut pentru recuperarea prin deducere;
 • dacă dețineau participații în alte firme și primeau dividende, microîntreprinderile plăteau impozit pe acest venit deja impozitat;
 • dacă o microîntreprindere trecea în cursul anului la regimul de plătitor de impozit pe profit și făcea investiții eligibile, nu era clar dacă și cum poate beneficia de scutirea pe impozitul reinvestit;
 • microîntreprinderile care permiteau salariaților să folosească mașinile firmei și în scop personal riscau să plătească impozit pe venit și contribuții sociale pentru pensii și sănătate pentru acest avantaj, spre deosebire de firmele plătitoare de impozit de profit.

In adfara acestor schimbari, au mai fost introduse încă două noutăți în Codul fiscal la partea de impozit pe veniturile microîntreprinderii:

 • microfirmele pot să scadă, din impozitul pe trimestrul al patrulea din 2020, costul de achiziție al caselor de marcat cu jurnal electronic, ce au fost cumpărate și puse în funcțiune în anul 2018, în anul 2019 și până la 26 iulie 2020, cu condiția ca, la data achiziției aparatelor, contribuabilii să fi fost plătitori de impozit micro. Totodată, din august 2020, microfirmele pot să scadă permanent din impozit costurile cu noile aparate achiziționate și puse în funcțiune. În ambele cazuri, sumele nerecuperate integral se pot reporta pentru următorii ani (Legea 153/2020);
 • microîntreprinderile care sponsorizează statul beneficiază de deduceri de până la 20% din impozitul micro, în baza contractului de sponsorizare (OUG 48/2020).

Mai trebuie sa amintim si urmatoarele chestiuni care nu au fost introduse prin codul fiscal, ci prin alte acte normative, cum ar fi:

 • microfirmele scapă, începând din 2021, de depunerea raportărilor contabile semestriale, conform Legii 238/2020 (care a modificat Legea contabilității). Mai precis, este vorba de firmele cu o cifră de afaceri de maximum un milion de euro.
 • introducerea unor reduceri temporare de impozit micro în cazul firmelor care-și cresc capitalul propriu în perioada 2021-2025, facilitatea fiscală fiind stabilită prin OUG 153/2020. În același timp, actul normativ presupune o schimbare temporară a termenului pentru declararea și plata impozitului micro pentru trimestrul 4 al anului, pentru perioada 2021 – 2025 (25 iunie).

Informații generale despre regimul micro

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește, în mod cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal 2020, următoarele condiții din Codul fiscal:

 • a realizat venituri care n-au depășit echivalentul în lei al sumei de un milion de euro (4.869.400 lei);
 • capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată la Registrul Comerțului sau la instanțele judecătorești.

Impozitul micro trebuie aplicat din anul fiscal următor celui în care sunt îndeplinite condițiile enumerate. Asta înseamnă că o firmă care a îndeplinit condițiile la finele anului trecut trebuie să treacă acum la regimul micro. Trecerea de la regimul micro la regimul pe profit poate fi făcută și prin opțiune, dacă o firmă are un capital social minim de 45.000 de lei și minimum doi salariați. Intrarea și ieșirea din sfera impozitului micro se face prin declarația 010.

Impozitul micro are două cote diferite de impozitare, a căror aplicare depinde de existența salariaților. O firmă cu cel puțin un salariat aplică o cotă de 1%, iar una fără salariați aplică o cotă de 3%, potrivit Codului fiscal. Dacă se schimbă numărul de salariați, compania trebuie să schimbe și cota de impozit pe care o aplică (condițiile sunt mai permisive, astfel că modificarea nu se impune imediat).

Calculul și plata impozitului se rezolvă trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Pentru 2021, microfirmele trebuie să declare impozitul prin formularul 100 și să-l achite până la:

 • 26 aprilie 2021 – pentru trimestrul I;
 • 26 iulie 2021 – pentru trimestrul II;
 • 25 iunie 2022 – pentru trimestrul III.
 • 25 octombrie 2021 – pentru trimestrul IV;

Baza impozabilă a impozitului micro este constituită din veniturile din orice sursă, din care se scad însă anumite venituri, precum cele aferente costurilor stocurilor de produse, cele din producția de imobilizări corporale și necorporale și cele din diferențe de curs valutar.