Impozit pe profit 2021

Impozit pe profit 2021

Impozit pe profit 2021 850 500 Avocat Cluj Napoca

Pentru plătitorii de profit, 2020 a adus trei facilități fiscale majore pentru companii, care pot duce la o scădere a sumelor plătite statului, și anume:

  • recuperarea costurilor cu casele de marcat (începând cu anul 2018),
  • reduceri de impozit pentru creșterea capitalului (începând cu anul 2021)
  • compensarea profiturilor cu pierderile în grupurile fiscale (începând cu anul 2022).

1. Recuperarea costurilor cu casele de marcat

Prin intermediul Legii 153/2020, parlamentarii au dat o facilitate fiscală importantă pentru plătitorii de impozit pe profit. Acestora li se permite să scadă din impozitul datorat statului sumele plătite pentru achiziția caselor de marcat cu jurnal electronic pe care le-au pus în funcțiune. Facilitatea este valabilă atât pentru aparatele puse în funcțiune din ianuarie 2018 și până în iulie 2020, cât și pentru aparatele puse în funcțiune în mod curent, începând cu august 2020.

Pentru perioada ianuarie 2018 – iulie 2020, costurile se scad din impozitul pe profit pe anul 2020, iar începând cu august 2020, costurile se scad din impozit fie trimestrial, fie anual (în funcție de cum s-a optat pentru declarare și plată). Dacă sumele nu se recuperează integral (sau nu se pot recupera pentru că nu există profit), acestea se pot recupera și în următorii șapte ani.

2. Reduceri de impozit pentru creșterea capitalului

Plătitorii de impozit pe profit care-și cresc capitalul propriu, în perioada 2021 – 2025, vor putea beneficia de reduceri ale impozitului datorat statului, conform OUG 153/2020. Mai precis, sunt trei categorii de reduceri (2%, până la 10%, 3%) care se pot aplica, iar, în anumite condiții, acestea pot fi cumulate.

Facilitatea vine și cu o amânare temporară a termenului anual de declarare și plată a impozitului pe profit. Mai precis, pentru perioada 2021 – 2025, termenul nu este 25 martie, așa cum ar fi normal, ci 25 iunie. Și, așa cum ne-a confirmat Ministerul Finanțelor, acest termen temporar este valabil pentru toată lumea, nu doar pentru cei care vor să beneficieze de reducerea impozitului.

3. Compensarea profiturilor cu pierderile în grupuri fiscale

Din anul 2022, se pot crea grupuri de plătitori de impozit pe profit, pentru a compensa profiturile cu pierderile și a plăti mai puțin la stat, potrivit Legii 296/2020. Practic, cererile pentru a crea asemenea grupuri se vor putea depune din acest an, după ce Fiscul va veni cu un ordin procedural. Perioada de aplicare a sistemului de consolidare fiscală este de cinci ani fiscali, sistemul fiind opțional. Solicitarea de a intra într-un grup de plătitori de impozit pe profit se va face la Fisc cu cel puțin 60 de zile înainte de a aplica sistemul de consolidare.

4. Alte noutăți de care să ții cont în 2021

Printre celelalte schimbări referitoare la acest regim de impozitare, ar mai fi câteva chestiuni notabile de amintit. Din moment ce trecerea la acest regim se poate face și în lipsa unei cifre de afaceri de la un milion de euro în sus, din 2021 pot exista și plătitori de impozit pe profit care scapă de raportările contabile semestriale, conform Legii 238/2020.

Apoi, conform Legii 296/2020:

  • cheltuielile suportate de angajator pentru telemuncă sunt considerate cheltuieli deductibile;
  • nu sunt deductibilie cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacții cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în lista UE a jurisdicțiilor necooperante fiscal;
  • din 2022, se modifică tratamentul fiscal al facturilor neîncasate, în sensul că ștergerea datoriei se va deduce integral, nu doar în proporție de 30%;
  • cum se procedează la calculul impozitului pe profit la restituirea sumelor aferente une sponsorizări, unei burse private sau unui mecenat;
  • câteva explicații suplimentare la scutirea de impozit a profitului reinvestit;
  • completări noi la regimul fiscal aplicabil contractelor de leasing.

În fine, notabilă mai este și Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție 21/2020, referitoare la vechiul Cod de procedură fiscală – termenul de prescripție privitor la stabilirea impozitului pe profit curge din anul imediat următor obținerii profitului.

Informații-cheie despre impozitul pe profit

O firmă este obligată să aplice în 2021 impozitul pe profit, a cărui cotă este de 16%, dacă în cursul anului trecut a realizat venituri cel puțin egale cu un milion de euro, potrivit Codului fiscal, adică 4.869.400 lei. Trecerea la impozitul pe profit se mai poate face și opțional, dacă o microîntreprindere are un capital social minim de 45.000 de lei și cel puțin doi salariați. Intrarea și ieșirea din acest regim se face folosind formularul 010.

„Rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum și pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală”, scrie în Codul fiscal.

Calculul, declararea și plata impozitului pe profit se fac trimestrial, până la data de 25 a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III, iar definitivarea și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se fac până la termenul de depunere a declarației privind impozitul pe profit, adică până la data de 25 martie.

Prin excepție, se poate opta pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate trimestriale. Termenul până la care se face plata impozitului anual este, de asemenea, data de 25 martie. În acest din urmă caz, plățile anticipate trimestriale se determină în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum.

Declarația de impozit pe profit (formularul 101) pentru anul 2020 trebuie depusă în 2021 până pe 25 martie, dată care pică într-o zi de joi (din 2022 va fi termenul temporar de 25 iunie). De asemenea, plătitorii de impozit pe profit trebuie să depună, până la 25 martie 2021, o declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private din 2020.

Important! Firmele care își extind afacerile și către sectorul turistic și cel al alimentației publice datorează la stat un impozit mixt în 2021. Adică impozit pe profit și impozit specific, conform Legii 170/2016. Concret, contribuabilii trebuie să-și analizeze minuțios activitatea comercială și să calculeze, declare și achite impozitul specific pentru activitățile vizate de acest regim. Separat, pentru activitățile ce intră în sfera impozitului pe profit, trebuie calculat, declarat și achitat impozit pe profit.