Cotele TVA din 2021

Cotele TVA din 2021

Cotele TVA din 2021 850 500 Avocat Cluj Napoca

In Codul Fiscal Roman sunt prevazute două tipuri de cote de taxa pe valoare adăugată (TVA): cota generală şi două cote reduse. O alta schimbare importantă care se va aplica din acest an vizează dublarea plafonului de TVA la încasare.

Potrivit Codului fiscal, cota standard de TVA de 19% se aplică bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile nescutite de taxă sau nevizate de cotele reduse.

Cota redusă de TVA de 9% se aplică următoarelor servicii:

 • livrarea de proteze și accesorii ale acestora, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă;
 • livrarea de produse ortopedice;
 • livrarea de medicamente de uz uman și veterinar;
 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente folosite în prepararea alimentelor, produse folosite pentru a completa sau înlocui alimentele;
 • livrarea apei pentru irigații în agricultură;
 • livrarea de îngrășăminte și de pesticide folosite în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice folosite în sectorul agricol;
 • serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.

Cota redusă de TVA de 5%, aceasta se aplică pentru:

 • manualele școlare, cărțile, ziarele și revistele, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității;
 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite;
 • livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite;
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea;
 • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite;
 • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste, în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane folosind instalațiile de transport pe cablu, în scop turistic sau de agrement (telecabină, telegondolă, telescaun, teleski);
 • transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală folosite în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement;
 • livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, adică a produselor montane, eco și tradiționale.

Cota de TVA aplicabilă este cea care eeste în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepția anumitor cazuri, pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilității taxei. Excepțiile indicate de Codul fiscal sunt:

 • exigibilitatea intervine la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;
 • exigibilitatea intervine la data la care se încasează avansul, pentru plățile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator;
 • exigibilitatea intervine la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin mașini automate de vânzare, de jocuri sau alte mașini similare.

Dacă vorbim de TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator. Prin excepție, situațiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, li se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul.

Pentru importurile de bunuri, cota aplicabilă este cota din România pentru livrarea aceluiași bun, în timp ce cota aplicabilă achizițiilor intracomunitare de bunuri este cea aplicată în România pentru livrarea acelorași bunuri și care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea TVA-ului.