Regimul TVA pentru firmele care fac afaceri în EU

Regimul TVA pentru firmele care fac afaceri în EU

Regimul TVA pentru firmele care fac afaceri în EU 850 500 Avocat Cluj Napoca

Prin Ordonanța Guvernului 6/2020 s-au adus modificări Codului fiscal cu privire la regimul TVA, impuse de o directivă europeană, și vizează trei mari chestiuni: stocurile la dispoziția clientului, tranzacțiile în lanț și scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri.

Referitor la stocurile la dispoziția clientului, se consideră că în momentul expedierii sau transportului bunurilor către depozitul situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene nu are loc o livrare intracomunitară în statul membru de plecare a bunurilor, respectiv o achiziție intracomunitară în statul membru în care sosesc bunurile în stoc.

Totodată, se consideră că numai în momentul în care are loc transferul dreptului de a dispune de bunuri către cumpărător are loc o livrare intracomunitară scutită în statul membru de plecare a bunurilor și o achiziție intracomunitară impozabilă în statul membru în care se află stocul de bunuri. Acest lucru trebuie să se întâmple în maximum 12 luni de la sosirea bunurilor.

În acest fel se evită situația în care furnizorul trebuie să fie înregistrat în fiecare stat membru al Uniunii în care a expediat sau a transportat bunuri. În plus, ordonanța mai prevede că:

  • furnizorul și cumpărătorul sunt obligați să țină un registru al bunurilor transferate în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului;
  • în declarația recapitulativă a furnizorului trebuie menționată identitatea cumpărătorilor cărora le vor fi livrate ulterior bunurile expediate în cadrul regimului pentru stocuri la dispoziția clientului.

În ceea ce privește tranzacțiile în lanț, autoritățile au stabilit că, în cazul în care aceleași bunuri sunt livrate succesiv și sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru direct de la primul furnizor la ultimul client din lanț, se consideră că expedierea sau transportul este atribuit livrării efectuate către operatorul intermediar.

În cazul în care operatorul intermediar a comunicat furnizorului său numărul de identificare în scopuri de TVA care i-a fost eliberat de către statul membru din care sunt expediate sau transportate bunurile, se consideră că transportul este atribuit livrării de bunuri efectuate de către operatorul intermediar.

De asemenea, avem modificări și la partea de Cod fiscal ce ține de scutirea de TVA la livrările intracomunitare de bunuri. Referitor la condițiile aplicării scutirii s-a introdus depunerea și completarea corectă a declarației recapitulative, aceasta fiind de-acum condiția de bază. Excepție face cazul în care furnizorul poate justifica deficiența într-un mod satisfăcător pentru autoritățile fiscale.