PFI vs PFA. Ce este mai bine sa înființez?

PFI vs PFA. Ce este mai bine sa înființez?

PFI vs PFA. Ce este mai bine sa înființez? 850 500 Avocat Cluj Napoca

PFI vs PFA: Înregistrare, regim fiscal și caracteristicile fiecărei forme de organizare

În contextul în care în ultimele săptămâni tot mai multe persoane ne-au solicitat informații despre persoanele fizice independente (PFI), mai jos vom face o comparație între această formă de organizare și PFA (persoana fizică autorizată).

Deși nici o lege nu definește noțiunea de PFI, acest termen face referire la profesiile libere, adică la acele profesii ce pot fi desfășurate în mod independent, fără a fi necesară înregistrarea la registrul comerțului, ci doar autorizarea activității la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

În practică întâlnim însă mulți psihologi, arhitecți, traducători, medici sau contabili care lucrează în regim de PFA, deși legislația în vigoare stabilește că, pentru desfășurarea acestor activități, este suficientă autorizarea la ANAF și obținerea unui certificat de înregistrare personală (CIF), cu ajutorul căruia o PFI își poate desfășura activitatea, respectiv poate încheia contracte și emite facturi.

Înregistrarea PFI se face direct și gratuit la ANAF, fără a fi necesară înregistrarea și autorizarea la registrul comerțului.

Pentru înregistrarea la Fisc a unei activități prestate în cadrul unei profesii libere, persoanele fizice trebuie să depună un dosar cu următoarele acte:

  • documentele eliberate de organismul profesional care fac dovada pregătirii în domeniul pentru care se solicită autorizarea (copie);
  • două formulare 070 – Declarație de înregistrare fiscală;
  • un contract de comodat, necesar stabilirii sediului (original);
  • cartea de identitate, în copie.

Totodată, contribuabilii care încep să obțină venituri din activități independente în timpul anului au obligația de a completa și depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Înregistrarea PFA la Registrul Comerțului se face în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008 și presupune câteva verificări suplimentare, cum ar fi solicitarea cazierului fiscal, dar și o documentație ceva mai stufoasă pentru înmatriculare.

Odată depus dosarul complet și corect, Oficiul Registrului Comerțului eliberează, de obicei în termen de trei zile de la depunere, actele privind înmatricularea noii entități, respectiv codul unic de înregistrare (CUI) și certificatele constatatoare.

În ceea ce privește costurile pentru înființarea unei PFA la Registrul Comerțului, acestea sunt zero. Așadar, vorbim doar despre costurile notariale și eventualele onorarii percepute de consultanți/avocați, atunci când întreprinzătorii optează pentru serviciile acestora, existând însă și opțiunea ca aceștia să se ocupe pe cont propriu de toate aceste formalități.

Regimul fiscal aplicabil PFI/ PFA

În ceea ce privește regimul fiscal aplicabil celor două forme de organizare, acesta este unul diferit față de cel întâlnit în anii precedenți, prevedere valabilă pentru toate persoanele fizice ce obțin venituri din activități independente, fie ca PFA, fie ca titulari ai întreprinderilor individuale/familiale și profesii liberale.

Astfel, aceștia datorează un impozit de 10% pentru venitul obținut, în timp ce contribuția la pensii (CAS) și cea la sănătate (CASS) sunt raportate la noul salariu minim pe economie, după cum urmează:

  • CAS de 25%, aplicată asupra unui venit ales de către contribuabil, dar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară;
  • CASS de 10% la salariul minim pe economie .

Totuși, obligația de a plăti contribuțiile la pensii și sănătate revine numai persoanelor ale căror venituri din activități independente, estimate/realizate, sunt cel puțin egale cu 12 salarii minime brute.

Asta înseamnă că dacă o PFA sau o PFI va estima prin declarația unică venituri cumulate sub plafonul celor 12 salarii minime brute, aceasta nu va datora CAS și CASS pentru aceste venituri, ci doar impozit pe veniturile obținute, atât timp cât acestea nu vor depăși plafonul amintit la finalul anului.

Și din punct de vedere al evidenței contabile, lucrurile sunt asemănătoare. Astfel, atât persoanele fizice autorizate, cât și cele independente, pot ține o evidență contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, opțional, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991.

Mai precis, partida simplă presupune evidența încasărilor și plăților, fără să fie neapărat nevoie de un contabil. În schimb, partida dublă presupune evidența încasărilor, plăților, veniturilor, cheltuielilor și multe altele, situație în care ajutorul unui specialist ar putea fi de folos.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea în fața băncilor și IFN-urilor;
  • Redactare notificare dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: alina@szilaghi.com