Nota de lichidare în 2020

Nota de lichidare în 2020

Nota de lichidare în 2020 850 500 Avocat Cluj Napoca

La încheierea raportului de muncă cu un angajat, firma trebuie să îi elibereze nota de lichidare. Acest document va arata că nu există datorii între părți. În 2020, nota de lichidare este opțională, așa încât angajatorul nu este obligat să-l emită.

Nota de lichidare este un document pe care angajatorii îl pot emite atunci când încetează contractele individuale de muncă ale salariaților, acesta fiind folosit în special pentru a consemna în scris existența sau inexistența datoriilor către firmă.

„Nota de lichidare, eliberată de angajator ca urmare a încetării contractului de muncă, reprezintă o confirmare a faptului că salariatul nu are debite neachitate către societate sau că a predat toate bunurile pe care le-a avut în folosință pe parcursul raportului de muncă. În situația în care există datorii financiare sau patrimoniale, nota de lichidare este un instrument util pe care angajatorul îl poate folosi în instanță în vederea recuperării prejudiciului”.

Nota de lichidare este utilă salariaților care pleacă dintr-o companie, în sensul că prin intermediul acestui document pot dovedi că nu au nicio datorie față de firmă. În același timp, documentul poate fi util unor persoane la noul loc de muncă.

„Nota de lichidare este utilă ambelor părți, în funcție de necesitatea fiecăreia. În cazul salariatului, nota de lichidare îi poate fi solicitată de viitorul angajator, în special în cazul gestionarilor, ea reprezentând dovada că salariatul și-a îndeplinit toate obligațiile față de angajator”.

Pentru angajator, nota de lichidare este o dovadă a faptului că firma n-are datorii către salariați. Totodată, documentul este util dacă se ajunge la recuperarea în instanță a unor datorii ale unui fost angajat.

„Pentru angajator, nota de lichidare reprezintă dovada achitării oricăror debite față de salariat (de exemplu, plata indemnizației aferentă zilelor de concediu de odihnă neefectuate), dar poate reprezenta și o probă în instanță în cazul în care trebuie să recupereze sume restante de la salariat”.

Potrivit acesteia, emiterea notei de lichidare se face, de obicei, la data lichidării salariului aferent ultimei luni lucrate. Altfel spus, la data plății salariului prevăzută în contractul individual de muncă.