Limitele tranzacțiilor în numerar în 2021

Limitele tranzacțiilor în numerar în 2021

Limitele tranzacțiilor în numerar în 2021 850 500 Avocat Cluj Napoca

Potrivit legislației în vigoare, societățile comerciale sunt obligate să facă plăţi sau încasări doar prin instrumente de plată fără numerar. Există însă și o serie de excepţii de la această regulă și anume: atunci când fac sau acceptă plăți în numerar, firmele trebuie să respecte anumite plafoane.

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar reglementează regulile pe care trebuie să le respecte firmele atunci când fac tranzacții financiare.

Regula generală este că plățile și încasările pot fi făcute de firme doar prin instrumente de plată ce nu implică numerar. BNR enumeră ca instrumente de plată: transferul de credit, debitarea directă, cardul de plată, cec-ul, cambia și biletul la ordin.

Regulile stabilite de Legea nr. 70/2015 trebuie respectate de către toate firmele, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniștii, persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent și asocierile ori alte entități cu sau fără personalitate juridică.

Tot același act normativ stabilește o serie de excepții de la regula menționată și permite încasări ori plăți în numerar cu respectarea următoarelor condiții:

 • încasări de la categoriile de mai sus – în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
 • încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry de la categoriile de mai sus – în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
 • plăți către categoriile de mai sus – în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • plăți către magazinele de tipul cash and carry – în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 • plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;
 • încasări în numerar efectuate de categoriile de mai sus, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează – în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Aceeași lege menționată mai sus, permite si plăți sau încasări în numerar fragmentate. Asta înseamnă împărțirea sau fracționarea sumei de încasat sau de plătit “în mai multe tranșe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege”.

Legea interzice următoarele plăți sau încasări fragmentate:

 • încasările de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei;
 • plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele din lista de mai sus pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar;
 • încasările în numerar efectuate de persoanele din lista de mai sus, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
 • încasările fragmentate de la o persoană cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei. Această limitare, dar și cea anterioară nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condițiile în care între persoanele juridice și cele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate;
 • plățile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacțiile mai mari de 10.000 lei, efectuate de persoanele juridice, către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și restituiri de împrumuturi sau alte finanțări;
 • încasările și plățile în numerar între persoanele fizice, pentru tranzacții mai mari de 50.000 lei, altele decât operațiunile de încasări și plăți realizate prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi. Este interzisă, de asemenea, fragmentarea unei tranzacții mai mari de 50.000 lei între persoanele fizice.

De la cele menționate mai sus există și operațiuni în numerar fără plată. Ca și exemplu menționăn că nu există plafoane pentru depunerea de numerar în conturile deschise la bănci, pentru plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, pentru plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, amenzilor și a altor obligații datorate bugetului statului, pentru retragerea de numerar din conturi deschise la bănci, ce este utilizat apoi pentru plata salariilor și a altor drepturi de personal, pentru transferul de sume și pentru depunerea de numerar în automate.

Nerespectarea limitelor implică aplicare unor sancțiuni, cum ar fi: amenzi cuprinse între 3.000 și 4.500 de lei pentru acordarea de către firme a oricăror avantaje clienților pentru efectuarea de plăți în numerar sau pentru plăți către persoane juridice – în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Consultații juridice
 • Asistență juridică și reprezentarea în fața băncilor și IFN-urilor;
 • Redactare notificare dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: alina@szilaghi.com