Declararea câștigurilor din criptomonede și plata taxelor în 2021

Declararea câștigurilor din criptomonede și plata taxelor în 2021

Declararea câștigurilor din criptomonede și plata taxelor în 2021 850 500 Avocat Cluj Napoca

Conforma Codului fiscal și ordinul privind declarația unică pentru persoanele fizice, în 2021 câștigurile consistente din criptomonede trebuie declarate Fiscului și trebuie achitate taxe pentru ele. Astfel, următoarele aspecte privind declararea câștigurilor și plata taxelor aferente vor fi explicate în cele ce urmează.

1. Se vor declara câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede? 

Răspunsul la această întrebare este DA, câștigurile obținute din tranzacționarea criptomonedelor trebuie declarate la Fisc în măsura în care acestea depășesc 600 de lei pe an. Raportarea câștigurilor se face prin intermediul declarației unice pentru persoanele fizice. Câștigul trebuie declarat și taxat în momentul în care criptomonedele sunt convertite în lei sau valută, sau sunt folosite pentru a achiziționa produse sau servicii. Atât timp cât aceste câștiguri realizate din tranzacționarea criptomonedelor sunt păstrate sub formă de criptomonede, fără să le folosească efectiv, aceasta nu e obligată să le declare și să achite taxe pentru ele.

2. Ce câștiguri se declară în 2021?

Se vor declara câștigurile obținute din criptomonede în anul precedent.

3. Se declară veniturile sau câștigurile?

Se declară câștigurile, nu veniturile totale. Veniturile totale includ și sumele investite, astfel că persoanele fizice trebuie să declare numai sumele pe care le-au câștigat. De exemplu, dacă o persoană investește 10.000 de lei și câștigă 10.500 de lei, câștigul ce trebuie declarat este de 500 de lei.

4. Se taxează toate veniturile sau numai câștigurile?

Se taxează numai câștigurile, pe același considerent ca la punctul anterior. O persoană are, de obicei, costuri când face tranzacții cu criptomonede. Din acest motiv, se taxează câștigul, nu venitul total (care include și sumele investite).

5. Ce se întâmplă dacă am pierdere?

Dacă în anul anterior o persoană a investit bani în criptomonede, dar n-a avut nimic de câștigat (sau a avut de câștigat maximum 600 de lei), nu declară nimic la Fisc și nu plătește taxe în 2021.

6. Există vreo limită la care intervine obligația de declarare?

Da. Codul fiscal prevede că obligația de declarare a câștigurilor din criptomonede intervine dacă o persoană fizică obține un câștig de la 200 de lei în sus la fiecare tranzacție cu criptomonede sau, dacă este sub 200 de lei pe tranzacție, dacă în total se adună peste 600 de lei pe an. De exemplu, dacă o persoană obține un câștig de 300 de lei la o singură tranzacție dintr-un an, trebuie să declare veniturile și să plătească taxe. Dacă în urma a șase tranzacții se obțin câte 100 de lei, deci 600 de lei în total, nu se declară nimic și nu se plătesc taxe. Așadar, există două situații care pot implica obligativitatea declarării veniturilor și a plății de taxe – dacă se obține un câștig, la cel puțin o tranzacție, de la 200 de lei în sus sau, dacă se obțin câștiguri infime sub 200 de lei pe tranzacție, dar de cel puțin 601 lei pe tot anul. Taxele se aplică de la nivelul de 200, respectiv 601 lei în sus.

7. Unde se declară cîștigurile și cum se declară?

Câștigurile din criptomonede se declară la Fisc. Persoanele fizice trebuie să depună declarația unică fie online, prin Spațiul Privat Virtual, fie offline, la unitățile Fiscului.

8. Care este data limită până la care se poate declara?

Noul termen anual de depunere pentru declarația unică este 25 mai, acesta fiind mutat definitiv.

9. Care sunt taxele?

Pentru câștigurile din criptomonede, se datorează impozit pe venit, în cotă de 10%. Acea cotă de impozitare se aplică la suma câștigului. Dacă câștigurile au atins, în anul anterior, plafonul de 27.600 de lei (echivalentul a 12 salarii minime brute), persoanele fizice trebuie să plătească și contribuția la sănătate, în cotă de 10%.

10. Există vreo limită la care intervine obligația de taxare?

Da. Pentru impozit, limita de câștiguri care impune taxarea este aceeași cu limita care impune declararea: cel puțin un câștig de la 200 de lei în sus sau, pentru câștiguri de până în 200 de lei la fiecare tranzacție, un câștig total anual de la 601 lei în sus. Pentru contribuția la sănătate, limita este echivalentul a 12 salarii minime brute pe an: 27.600 de lei pentru câștigurile din 2020.

11. Până când se plătesc taxele?

Taxele datorate pentru câștigurile din criptomonede din anul anterior se plătesc Fiscului până la termenul de declarare. Anul acesta, asta se face până la 25 mai.

12. Trebuie să declar și câștigurile din criptomonede din 2021?

Odată cu declararea câștigurilor pe anul 2020, se declară și câștigurile estimate pentru anul 2021 (dar nerealizate încă). Însă, pentru acestea din urmă, plata taxelor se va face abia în 2022, după definitivarea situației pe anul 2021.