Litigii de afaceri

O dispută comercială apare între companii atunci când acestea nu sunt de acord cu condițiile contractului care l-au încheiat. De asemenea, mai poate apărea cu privire la problemele de facturare, litigiile de proprietate sau alte dezacorduri.

Dacă aveți un contract semnat cu cealaltă companie, ar trebui să verificați mai întâi acel contract. Contractul poate conține clauze care dictează modul în care ar trebui să rezolvați o dispută. De exemplu, contractul dvs. poate menționa arbitrajul sau medierea.

Încă necunoscută pe scară largă în mediul de afaceri și prea puțin utilizată pentru rezolvarea diferendelor, instituția arbitraj comercial este departe de a fi atins potențialul maxim de valorificare / utilizare în practica de business.

Arbitrajul reprezinta o soluție amiabilă de rezolvare a diferendelor dintre părți. Prin arbitraj, conform art. 542 din Codul de Procedură Civilă, “persoanele care au capacitate deplină de exercițiu pot conveni să soluționeze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele”, optând pentru o justiție privată.

Arbitrajul comercial se referă la soluționarea diferendelor apărute în relațiile dintre comercianți (în sensul juridic – prin “comerciant” se înțelege orice firmă sau persoană care face acte de comerț – vinde / cumpără mărfuri, indiferentă dacă este producător, prestator de servicii, intermediar, distribuitor sau comerciant en gros ori en detail) pe calea arbitrajului.

Avantajele principale ale unei astfel de proceduri țin de:

 • Confidențialitate – spre deosebire de litigiile înainte spre soluționare instanței de judecată, în arbitrajul comercial toate ședințele de dezbateri, conținutul dosarelor și hotărârile Curții de Arbitraj sunt confidențiale;
 • Înțelegere – parteneriatul este caracteristica principala a arbitrajului, aceasta alternativă fiind expresia voinței ambelor părți de a cădea la înțelegere;
 • Rapiditate – orice litigiu se soluționează la Tribunalul Arbitral în termen de cel mult 6 luni;
 • Efecte – în cazul unui proces de arbitraj comercial, hotărârea este de prima dată definitivă și executorie, neexistând cale de atac ordinar;
 • Control – Dacă nu se specifică altfel într-un contract, ambele părți au puterea de a conveni asupra unui arbitru, de a accepta acțiunile de economisire a timpului și de a accepta data și locația ședinței.
 • Flexibilitate – Arbitrajul nu are aceleași reguli stricte pe care ar trebui sa le urmați în litigiu. De exemplu, puteți prezenta dovezi în arbitraj care ar fi considerate inadmisibile în instanță.
 • Taxare – în cazul arbitrajului taxele sunt mai reduse decât cele de timbru, percepute de instanțele de drept comun;

Medierea se adresează oricărui tip de conflict care poate fi soluționat prin această modalitate alternativă de dezamorsare a conflictului.

Medierea comercială este mult mai puțin stresantă și costisitoare decât abordarea căii litigioase, care este calea tradiţională de soluţionare a conflictelor dintre companiile româneşti. Conflictele comerciale sunt numeroase în Romania, în acest sens fiind înfiinţate de către instanţe complete de judecată specializate de drept comercial (secţiile comerciale).

La nivel mondial o mare parte a litigiilor din domeniul comercial sunt rezolvate prin intermediul medierii şi acest lucru nu este deloc întâmplător din următoarele motive:

 • Negocierea – medierea este ca modalitate de manifestare o negociere. Mediul de afaceri este obişnuit cu negocierile la diferite nivele, iar medierea este de fapt o negociere coordonată şi asistată de un terţ fără putere de decizie dar care poate aduce părţile la masa tratativelor şi mediatorul poate acţiona ca punte de comunicare între părţi ajutându-le sa găsească o soluţie de tip win – win.
 • Economic – din punct de vedere economic negocierea este mult mai viabilă. Paradoxal, cu cât este mai mare miza medierii este mai mare cu atât şansele de soluţionare a divergenţelor creşte. Explicaţia este simplă: cu cât este mai mare valoarea mizei (ex. o sumă foarte mare de bani) cu atât taxele judiciare sunt mai mari, dar acest lucru nu asigură câştigarea cauzei în instanţă. Pe lângă aceste costuri nu sunt de neglijat nici onorariile avocaţilor şi a experţilor angrenaţi în proces mai ales dacă există mai multe grade de jurisdicţie sau procesul are o durată mare ca timp. Comparativ, medierea de cele mai multe ori are costuri substanţial reduse, iar în unele cazuri poate aduce chiar recuperarea taxei de timbru (dacă aceasta a fost plătită anterior medierii) în cazul în care se ajunge la o înţelegere în urma medierii.
 • Timpul – aşa cum am menţionat la punctul anterior, deseori procesele comerciale au o durată mare ca timp, lucru care nu este valabil în cazul medierii. Şedinţele de mediere de obicei sunt informale şi se desfăşoară în perioada de timp convenabilă pentru părţile implicate.
 • Confidenţialitatea – şedinţele de mediere sunt confidenţiale, spre deosebire de procesele comerciale care sunt publice. Acest lucru este un avantaj foarte mare, deoarece datorită confidenţialităţii nu se produce nici un prejudiciu de imagine părţilor participante. Datorită acestui lucru exită posibilitatea ca relaţiile comerciale dintre părţile implicate, relaţii greu de construit, să nu se deterioreze.
 • Oportunităţi – Pe lângă dezamorsarea conflictului prin mediere, datorită păstrării relaţiilor comerciale şi datorită stabilirii unor relaţii bazate pe încredere şi respect reciproc, pot să apară noi oportunităţi de afaceri, datorită stabilirii unor principii clare, distribuţiei responsabilităţilor şi a unor obiective comune viitoare.
 • Controlul – în orice moment părţile deţin controlul. O instanţă de judecată tratează un litigiu numai prin prisma documentelor implicate, fără a avea în vedere contextul general, care de obicei este destul de complex. Există posibilitatea desemnării unor terţi ca administratori sau lichidatori judiciari, iar prin aceasta se pierde practic controlului propriei afaceri. Prin mediere acest control poate fi păstrat. De asemenea pot fi păstrate piaţa de desfacere, relaţiile comerciale dintre părţi, furnizorii, partenerii de afaceri, toate acestea fiind resurse foarte importante pentru o afacere.

Disputele de afaceri pot deveni foarte complexe și neplăcute. Un avocat de dreptul afacerilor vă poate ajuta să rezolvați disputa dvs. în mod corect.

Vorbește cu un avocat de Afaceri.

Am ajutat astăzi 51 de clienți să găsească avocați.

Cum funcționează

1
Descrieți pe scurt problema
2
Furnizați informațiile de contact
3
Alegeți avocații care vă vor contacta