Stabilirea regimului matrimonial

Noul Cod Civil reglementează în România trei tipuri de regim matrimonial între care soții au posibilitatea să opteze:

1) Regimul comunității legale;
2) Regimul separației de bunuri; și
3) Regimul comunității convenționale.

1. Regimul comunității legale a funcționat și înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil și are drept efect faptul că toate bunurile dobândite de către soți în timpul căsătoriei sunt comune ale acestora, iar toate bunurile dobândite înainte de căsătorie sau după finalizarea defintivă și irevocabilă a divorțului sunt proprii ale fiecărui soț.

În baza aceluiași regim matrimonial, se presupune că soții au o contribuție egală la dobândirea și conservarea bunurilor comune de 50%-50%.

Dacă soții nu optează pentru unul din celelalte două regimuri matrimoniale, situația lor patrimonială va fi supusă regulilor acestui regim matrimonial.

2. Regimul separației de bunuri reprezintă acel sistem în care soții sunt proprietari exclusivi ai bunurilor dobândite înainte de căsătorie, precum și, mai important, al tuturor bunurilor achiziționate în nume propriu în timpul căsătoriei.

Alegerea acestui regim matrimonial se realizează printr-o convenție matrimonială și va beneficia, probabil, de cea mai largă utilizare. Elementul crucial pentru buna funcționare a acestui regim este convenția matrimonială pe care soții o încheie, motiv pentru care este de dorit ca redactarea acesteia să fie realizată de către un avocat specializat.

3. Regimul comunității convenționale reprezintă sistemul prin care soții au posibilitatea să-și „croiască” regulile după care situația lor patrimonială va funcționa. Practic, între soți există încheiată o convenție (un contract) ale cărei prevederi explică modul de funcționare a acestui regim pentru soții în cauză. Fiecare familie este liberă să-și aleagă regulile pe care le consideră potrivite, cu minime restricții legale.

De exemplu, alegând acest regim, soții pot decide că un bun propriu al unuia din soți (dobândit înainte de căsătorie) să devină comun ambilor soți. Similar, convenția poate să prevadă faptul că datoriile soților sunt comune sau proprii acestora.

Alegerea acestui regim matrimonial se realizează printr-o convenție. Asemenea regimului separației de bunuri, este extrem de indicat ca redactarea convenției să fie realizată de către un avocat specializat, întrucât efectele acestui act vor fi valabile pentru mulți ani de zile.

Vorbește cu un avocat de Divorț.

Am ajutat astăzi 22 de clienți să găsească avocați.

Cum funcționează

1
Descrieți pe scurt problema
2
Furnizați informațiile de contact
3
Alegeți avocații care vă vor contacta