Terminarea contractelor încheiate online

Terminarea contractelor încheiate online

Terminarea contractelor încheiate online 850 500 Avocat Cluj Napoca

Clienții care încheie contracte online au dreptul să se retragă din acel contract, într-un anumit interval de timp. Vom prezenta condițiile generale de retragere din astfel de contracte.

Consumatorii au, conform Ordonanței de urgență nr. 34/2014, 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract online.

În mod cu totul excepțional, dacă profesionistul nu îl informează pe consumator cu privire la existența dreptului de retragere, a modalității în care poate fi exercitat acest drept și a perioadei în care poate avea loc retragerea, consumatorul va avea 12 luni să se retragă. Dacă, în această perioadă, profesionistul transmite, în cele din urmă, informațiile relevante, se revine la termenul de 14 zile.

Termenul de 14 zile curge diferit, în funcție de tipul de contract încheiat:

 • dacă e vorba de un contract de prestări servicii, termenul curge de la momentul încheierii contractului;
 • dacă e vorba de un contract de vânzare, din ziua în care consumatorul intră în posesia fizică a bunurilor (livrare de haine, de exemplu);
 • dacă e vorba de aceeași ipoteză ca precedenta, dar sunt implicate mai multe produse, iar consumatorul intră în posesia lor la date diferite, termenul curge de la momentul intrării în posesie cu privire la ultimul bun;
 • dacă e vorba de un contract ce vizează livrarea periodică a unor bunuri, pe o perioadă de timp determinată, termenul curge de la momentul intrării în posesia primului bun, nu a ultimului;
 • dacă e vorba de contracte privitoare la furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, termenul de retragere curge de la momentul încheierii contractului.

Există, însă, și anumite tipuri de contracte specifice unde dreptul de retragere nu este valabil pentru consumator:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 • furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
 • furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 • contractele încheiate în cadrul unei licitații;
 • prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

Efecte ale dreptului de retragere

În cazul exercitării dreptului de retragere, părțile nu mai sunt ținute de obligațiile pe care ar fi trebuit să le îndeplinească, în mod normal. În acest context, furnizorul de bunuri sau servicii va fi nevoit:

 • să ramburseze toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului;
 • însă acest lucru nu se va aplica în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Privitor la consumator, cele mai importante elemente la care acesta va fi ținut, dacă are loc exercitarea dreptului de retragere, sunt să:

 • returneze produsele sau să le înmâneze profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate; acest lucru se întâmplă dacă profesionistul nu s-a oferit să recupereze el însuși produsele;
 • să suporte costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator; de asemenea, vor fi suportate aceste costuri doar dacă produsele pot fi returnate prin poștă;
 • să suporte diminuarea valorii produselor, dar numai dacă diminuarea rezultă din manipularea acestora.

Procedura de retragere care trebuie urmată

Un consumator ce vrea să își exercite dreptul de retragere va trebui să informeze profesionistul cu privire la acest lucru. Informarea se poate face în două moduri:

 • fie prin folosirea unui formular tip pentru acest lucru;
 • fie printr-o declarație neechivocă, de unde rezultă clar intenția de retragere.

Doar transmiterea comunicării de retragere trebuie să aibă loc în termen, nu și primirea efectivă a mesajului de retragere. Acest lucru ar prezenta puțin interes, însă, mai ales dacă retragerea are loc online.