Taxe administrator de firmă în 2020

Taxe administrator de firmă în 2020

Taxe administrator de firmă în 2020 850 500 Avocat Cluj Napoca

Potrivit Codului fiscal, remunerația administratorului de firmă este venit impozabil și trei contribuții sunt plătite pentru veniturile de acest gen.

Administratorul lucrează pentru firmă în baza unui contract de mandat, iar banii primiți se taxează similar salariilor, potrivit Codului fiscal.

„Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: (…)

o) remunerația administratorilor societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație”, prevede, mai exact, Codul fiscal.

Așadar, avem în vedere impozitul de 10%, contribuția la pensii de 25%, precum și de contribuția la sănătate de 10%. Acestea se raportează la indemnizația brută a administratorului. Societatea comercială este cea care virează banii în contul acestor impozite și contribuții, la bugetul de stat – obligația declarativă nu aparține administratorului.

De asemenea, firma mai trebuie să plătească contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25%. Același formular fiscal 112 pe care firmele îl folosesc pentru angajați este folosit și pentru declararea lunară a taxelor pentru administrator.