Statutul juridic și fiscal al firmelor inactive

Statutul juridic și fiscal al firmelor inactive

Statutul juridic și fiscal al firmelor inactive 850 500 Avocat Cluj Napoca

Firmele declarate inactive nu își încetează total activitatea, iar între o firmă declarată inactivă la ONRC și o firmă inactivă fiscal există diferențe mari, și anume:

Efectele inactivității firmei

Declararea inactivității la ONRC implică o încetare temporară a activităților pentru care o firmă este autorizată, atât la sediul social și la sediile secundare. Această suspendare a activității se face la cerere.

Inactivitatea fiscală implică anularea codului de TVA al companiei și a dreptului de a deduce cheltuieli la calcularea impozitului pe profit și a TVA-ului pentru achiziții. Totodată, în perioada de inactivitate se suspendă curgerea termenului de prescripție.

Inactivitatea fiscală poate să intervină din mai multe motive, unul dintre ele fiind suspendarea activității la ONRC. Însă mai sunt și motive precum neîndeplinirea obligațiilor declarative pe parcursul unui semestru calendaristic sau refuncționarea la domiciliul fiscal declarat.

Activitățile desfășurate de firma inactivă

Deși suspendată la ONRC, firma își păstrează personalitatea juridică, având în continuare drepturi și obligații. Societatea își poate menține conturile bancare și activitatea administrativă, plus că poate avea calitate procesuală în litigii.

Inactivitatea fiscală nu implică limitări la desfășurarea activității economice. Cât e inactivă fiscal, firma este obligată mai departe să declare și achite impozite și contribuții sociale, dar și să colecteze TVA pentru tranzacțiile sale impozabile.

Durata inactivității firmei

Companie își poate suspenda activitatea la ONRC o singură dată în toată existența sa, iar aceasta nu poate fi mai lungă de trei ani. Dacă reactivarea nu se face după trecerea a trei ani, tribunalul poate pronunța desființarea companiei la cererea oricărei persoane interesate.

Din punct de vedere fiscal nu există un termen maxim pentru inactivitate, însă e clar că inactivitatea la ONRC influențează inactivitatea fiscală.

Condițiile reactivării firmei

Activitatea unei firme suspendate la ONRC poate fi reluată în orice moment, dacă acționarii sau asociații consideră necesar acest lucru. Reluarea activității se cere la ONRC prin depunerea anumitor documente: o cerere, o declarație pe propria răspundere despre desfășurarea activității, hotărârea adunării generale sau decizia acționarului unic de reluare a activității și certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru suspendarea activității.

Reactivarea fiscală necesită și îndeplinirea anumitor condiții prealabile, și anume: îndeplinirea obligațiilor declarative, plata oricăror datorii fiscale restante și remedierea situației care a dus la inactivarea fiscală. Reactivarea se solicită în scris la Fisc, care decide dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile reactivării.