Spălarea banilor și noul cadru legal

Spălarea banilor și noul cadru legal

Spălarea banilor și noul cadru legal 850 500 Avocat Cluj Napoca

Începând cu iulie 2019, Legea nr. 129/2019 a devenit noul cadru legal al prevenirii spălării banilor și aduce mai multe schimbări față de vechiul cadru legal. Prin noua lege, băncile, notarii, avocații, contabilii și comercianții sunt obligați să se conformeze până la mijlocul lunii ianuarie 2020. În caz contrar, entitățile respective vor risca amenzi uriașe în urma controalelor autorităților.

„Entitățile raportoare se conformează obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia”, scrie în actul normativ.

Astfel, firmele și specialiștii mai au la dispoziție aproximativ două luni pentru a se conforma, altfel vor risca amenzi consistente. Pentru persoanele fizice, amenzile vor porni de la 10.000 de lei și vor putea ajunge până la 150.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, amenzile vor pleca de la cuantumurile pentru persoanele fizice, însă limitele maxime vor fi mai mari cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată.

În cazurile foarte grave, limitele superioare ale amenzilor se vor majora cu 50.000 de lei pentru persoanele fizice și cu cinci milioane de lei pentru persoanele juridice. Pe deasupra, se vor putea aplica sancțiuni complementare și chiar pedepse cu închisoarea.

Potrivit Legii nr. 129/2019 entitățile raportoare sunt:

 • instituțiile financiare și de credit (inclusiv sucursalele din România ale instituțiilor străine);
 • administratorii de fonduri de pensii private, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;
 • furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
 • auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;
 • notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
 • furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei de la punctele patru și cinci;
 • agenții imobiliari;
 • alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

Noua lege a prevenirii spălării banilor enumeră următoarele obligații:

 • aplicarea unor măsuri-standard de cunoaștere a clientelei, atât la stabilirea unei relații de afaceri, cât și în cazul tranzacțiilor ocazionale;
 • aplicarea unor măsuri de cunoaștere a clientelei atât clienților noi, cât și clienților existenți, în funcție de risc;
 • aplicarea unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, atunci când există un risc sporit de spălare a banilor;
 • identificarea beneficiarilor reali;
 • examinarea contextului și a scopului tuturor tranzacțiilor complexe și care au valori neobișnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobișnuite de tranzacții care nu au un scop economic, comercial sau legal evident;
 • atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, entitățile au obligația de a păstra în format scris sau electronic toate înregistrările obținute prin aplicarea acestor măsuri;
 • să ducă la îndeplinire măsurile dispuse de autorități în urma controalelor;
 • să raporteze către autorități tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro.