Reziliere contract de telefonie

Reziliere contract de telefonie

Reziliere contract de telefonie 850 500 Avocat Cluj Napoca

Potrivit Autorității Naționale pentru Administrarea și Reglementarea în Comunicații (ANCOM), rezilierea unui contract de telefonie se poate încheia în urma unei negocieri directe între furnizor și utilizator. Dacă doriți să renunțați la un contract de telefonie trebuie să depuneți o cerere și să țineți cont de unele prevederi ale contractului deja semnat.

Astfel, conform ANCOM, utilizatorul trebuie să aibă în vedere următoarele:

  • dacă perioada contractuală inițială a expirat;
  • ce penalități se aplică dacă solicită încetarea contractului, iar perioada inițială nu a expirat;
  • termenul de depunere și operare a cererii de încetare a contractului (de exemplu, 30 de zile de la data depunerii cererii de către utilizator)

Rezilierea poate fi făcută telefonic sau în scris (transmisă prin poștă sau depusă personal la sediul furnizorului). ANCOM avertizează asupra faptului că, de regulă, furnizorii acceptă procesarea cererii de reziliere cu condiția ca utilizatorul să nu dețină echipamente oferite în custodie/chirie și să nu aibă datorii către furnizor.

Deși unii furnizori oferă opțiunea ca cererea de încetare a contractului să fie trimisă și telefonic, este recomandat  ca aceasta să fie făcută în scris și transmisă prin poştă, cu confirmare de primire.

În cazul în care cererea este depusă personal, la un punct de lucru/magazin al furnizorului, utilizatorul ar trebui să ceară un număr de înregistrare pe care să îl păstreze ca dovadă a depunerii cererii de reziliere a contractului.

Furnizorul de servicii de telefonie trebuie să publice următoarele informații:

  • informații legate de încetarea contractelor încheiate cu utilizatorii, dar și informații despre condițiile de modificare a contractului (procedură reglementată prin Decizia ANCOM nr.158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali);
  • informații privind demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a obține încetarea sau modificarea contractului;
  • adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon/fax, la care utilizatorul poate transmite cererea de încetare a contractului;
  • formulare/cereri-tip, dacă se solicită completarea acestora, precum și informații legate de modalitățile prin care utilizatorii pot intra în posesia lor, dacă este cazul;
  • informații legate de penalitățile care pot fi aplicate în cazul încetării anticipate a contractului, dacă astfel de penalități sunt percepute.

Contractul încheiat cu un furnizor de telefonie poate fi modificat la inițiativa ambelor părți, iar procedura de modificare este similară cu cea de reziliere. În anumite situații, furnizorul poate schimba clauze din contract dar, în acest caz, are obligația să-și informeze abonații despre conținutul modificărilor, prin intermediul unei notificări, transmisă cu cel putin 30 de zile înainte de producerea acestora. În acest interval, dacă nu sunt de acord cu modificările, abonații pot renunța la contract fără a plăti despăgubiri.

Furnizorul poate să transmită notificarea prin scrisoare, e-mail, SMS, fax sau prin intermediul contului de client al abonatului de pe site-ul furnizorului. Dacă notificarea va fi trimisă pe contul de client, aceasta trebuie să fie însoțită de un SMS și/sau e-mail de avertizare.

Indiferent de modul în care operatorul transmite notificarea, acesta trebuie să asigure transmiterea integrală a textului notificării, fără a face trimitere la alte surse de informare. De asemenea, notificarea trebuie să fie separată de orice material publicitar.

ANCOM poate lua măsuri dacă furnizorul a modificat contractul fără să notifice sau nu a informat utilizatorii despre posibilitatea de a denunța contractul fără penalități. Orice persoană aflată în această situație poate trimite sesizările pe site-ul ANCOM.

Dacă pentru încetarea contractului înainte de termen, operatorul aplică taxe cu o valoare considerată prea mare faţă de posibilele pierderi pe care le-ar avea furnizorul, utilizatorii se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.