Reclama prin poștă electronică

Reclama prin poștă electronică

Reclama prin poștă electronică 850 500 Avocat Cluj Napoca

Poșta electronică este definită de Legea nr. 506 din 2004, la art. 2 alin (1) lit. g) ca fiind „serviciul care constă în transmiterea printr-o rețea publică de comunicații electronice a unor mesaje în format text, voce, sunet sau imagine, care pot fi stocate în rețea sau în echipamentul terminal al destinatarului până la recepționarea de către destinatar.”

Așa cum este definită prin lege, prin poștă electronică nu trebuie să înțelegem doar serviciul de e-mail, ci și celelalte servicii similare, a căror caracteristică comună este aceea că mesajele transmise prin intermediul lor pot fi stocate în rețea sau în echipamentul terminal al destinatarului până la recepționarea de către destinatar. În această categorie ar putea fi cuprinse atât e-mailul, cât și mesageria electronică (WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat etc.) și chiar SMS-ul.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a putea trimite comunicări comerciale prin poștă electronică

Din punct de vedere legal, o comunicare comercială trimisă prin e-mail trebuie să îndeplinească mai multe tipuri de condiții cumulative:

  • să se trimită doar către destinatari care și-au dat, în prealabil, consimțământul pentru primirea acestui tip de mesaje (art. 6 alin (1) din Legea 365 / 2002)
  • să fie clar identificabile ca atare;
  • persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;
  • ofertele promoționale, precum reducerile, premiile și cadourile, să fie clar identificabile, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor să fie ușor accesibile și clar prezentate;
  • competițiile și jocurile promoționale să fie clar identificabile ca atare, iar condițiile de participare să fie ușor accesibile și clar prezentate.

Excepție de la regula consimțământului prealabil necesar în vederea trimiterii de comunicări comerciale prin poșta electronică

De la această regulă există o excepție instituită de Legea 506 / 2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice:

Potrivit art. 12 alin (2), excepția funcționează atunci când sunt întâlnite cumulativ mai multe condiții:

Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dacă o persoană fizică sau juridică obține în mod direct adresa de poștă electronică a unui client, cu ocazia vânzării către acesta a unui produs sau serviciu, […] persoana fizică sau juridică în cauză poate utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care acea persoană le comercializează, cu condiția de a oferi în mod clar și expres clienților posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu şi gratuit unei asemenea utilizări, atât la obținerea adresei de poștă electronică, cât și cu ocazia fiecărui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus inițial.

Prin urmare, condițiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru a fi aplicabilă excepția sunt următoarele:

  • obținerea în mod direct a adresei de poștă electronică cu ocazia vânzării către acesta a unui produs sau serviciu;
  • se pot trimite doar comunicări comerciale la produse ori servicii similare pe care acea persoană le comercializează;
  • menționarea dreptului de opoziție la trimitere (opt-out) atât la obținerea adresei de e-mail, cât și la fiecare trimitere de comunicare comercială.