Prevenirea spălării banilor

Prevenirea spălării banilor

Prevenirea spălării banilor 850 500 Avocat Cluj Napoca

Raportarea încălcării legislației pentru combaterea spălării banilor nu poate veni decât din interiorul entității unde se încalcă legea. Persoana responsabilă de relația cu Oficiul contra spălării banilor (ONPCSB) sau un alt angajat ori persoană din companie care semnalează încălcarea legii beneficiază de protecție, atât din partea Oficiului, cât și la nivelul entității unde își desfășoară activitatea.

Legea nr. 129/2019 împreună cu normele de punere în aplicare ale acesteia, apărute recent în Ordinul ONPCSB nr. 102/2020, menționează îndatorirea de a aduce la cunoștința ONPCSB orice încălcare a legii contra spălării banilor.

Potrivit normelor în vigoare, cei care semnalează încălcările legii au identitatea protejată de către Oficiu. Mai mult decât atât, aspectele semnalate nu pot fi considerate încălcări ale unei obligații de confidențialitate sau ale secretului profesional, nici atunci când nu se confirmă și nu atrag răspundere disciplinară în acest sens.

Această chestiune prevăzută în normele de aplicare este deosebit de importantă pentru cel care face semnalarea, în primul rând, pentru că vine ca o protecție, ca o garanție că nu va fi sancționat dacă oferă informații din interiorul entității în care lucrează, informații care, scoase din contextul unei potențiale încălcări a legii, ar putea să fie încadrate ca fiind sub umbrela secretului profesional.

Legea și normele sale de punere în aplicare subliniază că și la nivelul entităților e necesară elaborarea unor norme clare pentru modul în care sunt protejate persoanele care semnalează încălcări ale legii Oficiului.