Noi facilitati fiscale prin OUG

Noi facilitati fiscale prin OUG

Noi facilitati fiscale prin OUG 850 500 Avocat Cluj Napoca

O nouă ordonață de urgență a fost adoptată de Guvern pe 22 octombrie și aduce o serie nouă de ajutoare pentru firme. Printre măsurile implementate menționăm eșalonarea datoriilor acumulate în timpul crizei coronavirusului, stabilirea unor facilități fiscale pentru angajatorii care suportă costurile testării salariaților proprii, o scutire suplimentară de impozit specific și prelungirea unui mecanism de restructurare financiară.

(1) Eșalonarea simplificată la plată pentru contribuabilii care au acumulat datorii bugetare începând cu data intrării în starea de urgență (16 martie 2020). Condiția principală pentru a accesa acest mecanism este ca la data intrării în starea de urgență, contribuabilii să nu fi avut datorii la stat. Cererile se vor putea depune până la 15 decembrie 2020, împreună cu propuneri de grafice proprii de rambursare. Datoriile totale trebuie să fie de cel puțin 500 de lei (persoanele fizice) sau 5.000 de lei (persoanele juridice).

„Pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, se aprobă eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni”.

Deși pe 26 octombrie 2020, popririle fiscale și eșalonarea dobânzilor și penalităților trebuiau reluate, dar Guvernul a anunțat prelungirea suspendării lor cu încă două luni. Suspendarea acestor măsuri a fost decisă în perioada de început a stării de urgență, dar aceasta nu va mai fi păstrată mult timp. În acest context se dorește introducerea eșalonării la plată pentru datoriile din timpul crizei.

(2) Stabilirea unor facilități fiscale pentru angajatorii care suportă costurile testării salariaților proprii pentru coronavirus, avantaje salariale scutite de plata impozitului pe venit și a contribuției la pensii. Și PFA-urile vor putea deduce aceste cheltuieli.

„Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă, potrivit legii”.

Măsurile vor fi accesibile însă doar începând cu intrarea în vigoare a proiectului de OUG, nu și pentru perioade anterioare.

(3) O nouă scutire de impozit specific pentru contribuabilii din domeniul turistic și cel al alimentației publice. Adică o a treia perioadă din 2020 pentru care nu se va datora acest impozit (între data intrării în vigoare a proiectului de OUG și data de 31 decembrie 2020), dincolo de celelalte două perioade deja scutite.

„Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă și 31 decembrie 2020 inclusiv”.

Mai exact, din impozitul specific pentru 2020 se scade, conform OUG 48/2020, perioada în care companiile și-au întrerupt activitatea în timpul stării de urgență (16 martie – 14 mai 2020). În plus față de această scădere de impozit, OUG 99/2020 mai prevede o scădere suplimentară pentru o perioadă de 90 de zile. Cele trei perioade se vor putea cumula, astfel că impozitul datorat pentru 2020 va fi unul infim.

(4) O nouă prelungire a mecanismului de restructurare financiară a datoriilor bugetare înregistrate până la 31 iulie 2020 (cel prevăzut de OG 6/2019). Mai exact, va fi o perioadă nouă pentru depunerea notificării de intenție privind accesarea mecanismului – între 1 noiembrie 2020 și 31 martie 2021 (perioada precedentă de notificare s-a încheiat pe 30 septembrie 2020), dar și un nou termen pentru depunerea cererii de restructurare – 30 iunie 2021 (momentan, acesta este 31 decembrie 2020).

(5) Suspendarea, timp de trei luni, a amenzii între 8.000 și 10.000 de lei ce se poate aplica actualmente marilor contribuabili care nu și-au conectat casele de marcat cu jurnal electronic la sistemul de monitorizare al Fiscului. Acest lucru trebuia rezolvat între 1 iulie și 30 septembrie 2020, astfel că amenzile se pot aplica în prezent, însă procesul de conectare este greoi și firmele mari nu prea au putut să-și conecteze aparatele noi, spun cei de la Ministerul Finanțelor.