Înmatricularea unei companii condiționată de depunerea declarației privind beneficiarii reali

Înmatricularea unei companii condiționată de depunerea declarației privind beneficiarii reali

Înmatricularea unei companii condiționată de depunerea declarației privind beneficiarii reali 850 500 Avocat Cluj Napoca

Înmatricularea unei companii la Registrul Comerțului este condiționată de depunerea unei declarații care arată cine controlează în mod real afacerea respectivă. Această nouă obligație de a depune declarația prin care se precizează beneficiarii reali ai afacerii a fost introdusă începând cu 21 iulie, odată cu modificarea legislației pentru prevenirea spălării banilor, și se aplică atât firmelor deja înființate, cât și celor care sunt înregistrate după această dată.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a intrat în vigoare în 21 iulie a introdus toate aceste noi modificări. Printre altele, legea obligă firmele să arate cine sunt beneficiarii reali din spatele tranzacțiilor făcute de ele, prin depunerea la Registrul Comerțului a unei declarații privind beneficiarii reali (modelul acestui document a fost publicat pe site-ul ONRC). Formularul trebuie depus atât de firmele deja înființate (acestea au timp până în 21 iulie 2020), cât și de toate firmele care se înființează de când a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019.

Potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019, beneficiarul real este:

persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%.

Potrivit ONRC, în situația în care declarația privind beneficiarii reali lipsește, se va acorda un termen de 15 zile calendaristice în care să se depună formularul. Termenul poate fi prelungit la cererea persoanei care solicită înmatricularea firmei, o singură dată, cu încă 15 zile.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor interesate, Registrul Comerțului și-a actualizat pe site-ul propriu documentația necesară pentru înmatriculare iar, printre documentele cerute, a fost introdusă și declarația pe proprie răspundere privind beneficiarii reali.

Declarația privind beneficiarii reali este disponibilă pe site-ul ONRC aici.