IMM Invest modificat prin OUG 143/2020

IMM Invest modificat prin OUG 143/2020

IMM Invest modificat prin OUG 143/2020 850 500 Avocat Cluj Napoca

Prin OUG 143/2020 din 25 august, s-au adus mai multe modificări la programul IMM Invest care permite firmelor să acceseze credite garantate de stat pentru investiții și capital de lucru. S-au alocat noi fonduri pentru program, astfel încât să beneficieze de el cât mai multe întreprinderi, dar au apărut și alte schimbări la programul în sine.

Iată principalele modificări operate:

  1. Plafon mai mare pentru garanții. Se prevede creșterea plafonului total al garanțiilor ce pot fi acordate în cadrul programului IMM Invest la suma de 20 de miliarde de lei, pentru acomodarea solicitărilor de credite existente.
  2. Suplimentarea bugetului programului. S-a stabilit suplimentarea bugetului schemei de ajutor de stat aferent granturilor până la suma de 1,106 milioane de lei, adică aproximativ 228,42 milioane de euro, în condițiile creșterii plafonului total al garanțiilor.
  3. Subvenționare dobânzii pe o perioadă standard. Se implementează o perioadă standard de subvenționare a dobânzii de opt luni de la data acordării creditului, în baza unui grant de la stat. În acest fel, autoritățile asigură condiții egale pentru toți beneficiarii IMM Invest.
  4. Credite mai mari pentru microfirme și întreprinderi mici. Se crează posibilitatea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici de a accesa creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru de valori mai mari.
  5. Condiția păstrării salariaților dispare. Se elimină cerința prin care beneficiarii programului IMM Invest se obligau să păstreze personalul existent până la data de 31 decembrie 2020.
  6. Mai mult timp pentru plata grantului. Se prelungește creșterea perioadei până la care pot fi plătite granturile în cadrul schemei de ajutor de stat – până la data de 31 octombrie 2021.

Modificările oficializate azi sunt valabile inclusiv pentru firmele ale căror solicitări de finanțare sunt în curs de soluționare în prezent.