Folosirea clauzelor penale în contractele de muncă este ilegală

Folosirea clauzelor penale în contractele de muncă este ilegală

Folosirea clauzelor penale în contractele de muncă este ilegală 850 500 Avocat Cluj Napoca

Decizia ICCJ nr. 19/2019 stabilește că angajatorii nu pot folosi, în contractele de muncă, clauze prin care stabilesc în avans cuantumul pagubei pentru neîndeplinirea, de către salariat, a obligațiilor contractuale. Conform Înaltei Curți, practica angajatorilor care folosesc clauze penale în contractele de muncă este ilegală. Astfel, angajatorii nu vor putea să beneficieze de efectele unor clauze prin care stabilesc, anticipat, paguba produsă prin nerespectarea, de către angajați, a obligațiilor acestora de muncă.

„(…) Stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate”.

Prin urmare, angajatorul n-are voie să stabilească în avans o pagubă pe care salariatul trebuie s-o acopere dacă nu-și îndeplinește obligațiile contractuale.

Conform Codului muncii, când au acționat cu vină și în legătură cu munca lor, salariații răspund patrimonial pentru pagubele materiale pe care le produc angajatorului. Astfel, paguba trebuie stabilită de la caz la caz, iar angajatorul poate cere recuperarea acesteia în baza unei evaluări punctuale. Acesta nu poate anticipa în avans valoarea concretă a pagubei.

ICCJ a explicat motivul pentru care a hotărât că o clauză penală, în cadrul relațiilor angajator-angajat, este nulă:

  • legislația muncii se referă la „pagubă” și nu la prejudiciu, cum se folosește în civil. O stipulație contractuală anticipată producerii pagubei, printr-o clauză penală care stabilește paguba înainte de a se fi produs, este contrară logicii relațiilor de muncă și legislației relevante;
  • o clauză contractuală de stabilire anticipată a pagubei reprezintă o renunțare a salariatului la drepturile acestuia, întrucât unul din ele se referă la posibilitatea de a îi fi angajată răspunderea patrimonială pentru pagubele produse exclusiv în fața unei instanțe (exceptând posibilitatea de a stabili răspunderea convențional, ulterior producerii pagubei, dar numai în limita a cinci salarii minime);
  • stabilirea anticipată a pagubei, printr-o clauză penală, reprezintă un mijloc de presiune asupra angajatului, din cauză că amenințarea cu plata unei sume forfetare l-ar putea determina să renunțe la alte drepturi.

ICCJ a stabilit și o excepție de la regula interzicerii stabilirii pagubei pe cale convențională. Astfel „În situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării”, acestă procedură poate fi folosită doar în limita a cinci salarii minime brute pe țară.