Deschide o firmă IT în România

Deschide o firmă IT în România

Deschide o firmă IT în România 850 500 Avocat Cluj Napoca

Domeniul informatic este unul din cele mai populare domenii din industrie, în permanentă dezvoltare atât în România cât peste tot în lume. Societățile comerciale specializate pe IT sunt într-o permanentă căutare de talente noi și recrutează viitorii angajați încă de pe băncile facultății.

Autoritățile din România au conceput și îmbunătățesc mereu un cadru legal prietenos pentru această industrie, care încurajează investitorii să deschidă firme sau filiale chiar în România.

Pașii necesari pentru deschiderea unei firme IT sunt: 

Alegerea domeniului de activitate

Domeniul de activitate se face în funcție de Codul CAEN. Pentru firmele IT, la Secțiunea J, există Codurile 58, 62 și 63 cu sub-punctele lor:

 • 582 Activități de editare a produselor software
 • 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 Activități de editare a altor produse software
 • 62 Activități de servicii în tehnologia informației
 • 620 Activități de servicii în tehnologia informației
 • 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă ( software orientat client )
 • 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 203 Activități de management ( gestiune și exploatare ) a mijloacelor de calcul
 • 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 63 Activități de servicii informatice
 • 631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 Activități ale portalurilor web

Pentru o nouă firma, se poate declara un singur obiect principal de activitate și un număr nelimitat de obiecte secundare de activitate.

Alegerea formei juridice

Cele mai uzuale forme juridice în cazul firmelor de IT sunt:

 • Societatea cu răspundere limitată (SRL): este cea mai des întâlnită formă de societate în România, inclusiv în cazul firmelor IT. Societatea este condusă de adunarea generală a asociaților și administrată de Administratori care iau deciziile de zi cu zi.
 • Societăți pe acțiuni (SA): este o companie cu cel puțin 2 acționari, având capitalul social împărțit în acțiuni nominale sau la purtător.

Orice firmă nouă trebuie să fie înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României.

Înregistrarea numelui societății

Disponibilitatea numelui care se dorește pentru noua societate se poate verifică pe site-ul oficial al ONRC cât și prin formularul pus la dispoziție la sediile ONRC. Tot aici se face și rezervarea numelui firmei.

Stabilirea sediului social

Sediul social poate fi stabilit într-un spațiu propriu, închiriat, sau obținut prin comodat, în baza unui contract încheiat între proprietarul imobilului și viitoarea firma, pe baza rezervării denumirii de la ONRC.

Întocmirea unui Act Constitutiv

Prevederile pe care trebuie să le cuprindă Actul Constitutiv al unei noi societăți comerciale depind de formă juridică aleasă. Totuși, indiferent de formă juridică, câteva elemente nu trebuie să lipsească din acest document, indiferent de formă de organizare a societății: obiectul principal de activitate, eventualele obiecte secundare de activitate, numele firmei și numărul de rezervare la ONRC.

Facilități fiscale pentru industria IT

Facilitățile fiscale acordate angajaților din sectorul IT au avut și continuă să aibă un rol deosebit în dezvoltarea acestui domeniu, fiind în avantajul angajaților, dar și în cel al firmelor de profil, care își pot stimula astfel personalul angajat în România.

Cadru legal este oferit de Ordinul  Comun nr. 409/4020/737/703 din 2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, emis de ministerele Comunicațiilor și Societății Informaționale, Educației Naționale; Muncii și Justiției Sociale, Finanțelor Publice.

Potrivit documentului menționat, angajații în domeniul IT care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Ordinul Comun introduce și o limitare: activitatea fiecărui programator scutit de impozitul pe venit trebuie să fi generat venituri de cel puțin 10.000 de euro în cursul anului respectiv.

De aceste prevederi beneficiază și angajații firmelor de IT nou înființate, aceste societăți nefiind obligate să facă dovadă că au realizat venituri de 10.000 de euro/programator.

Pentru a beneficia de această scutire de impozit, angajatul trebuie să dețină o diplomă universitară eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, și să ocupe un post dintr-un compartiment specializat de informatică.