Condițiile de încheiere a contractelor online cu profesioniștii

Condițiile de încheiere a contractelor online cu profesioniștii

Condițiile de încheiere a contractelor online cu profesioniștii 850 500 Avocat Cluj Napoca

Ca urmare a recentei decizii a ICCJ prin care un contract de servicii financiare încheiat la distanță devine titlu executoriu, consumatorul care încheie un contract la distanță cu un profesionist are dreptul să primească o serie de informații specifice, pentru a decide în cunoștință de cauză dacă dorește să își asume obligațiile pe care le implică încheierea contractului.

Astfel, un contract ajunge să aibă caracter executoriu, chiar și dacă nu este semnat, și poate pune un consumator în situația în care, după doar câteva click-uri, ajunge să datoreze o sumă de bani unei instituții financiare nebancare. Este foarte important pentru acesta să fie informat, într-un mod clar și complet, cu privire la obligațiile pe care ar ajunge să le aibă dacă încheie un astfel de contract precum cele menționate mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 34/2014 prevede obligații relevante.

Trebuie menționate informațiile fundamentale în legătură cu produsul sau serviciul ce urmează a fi oferit consumatorului:

 • principalele caracteristici, având în vedere mediul de comunicare și produsele sau serviciile în cauză;
 • durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condițiile de încetare a contractului, inclusiv penalitățile aplicabile, dacă este cazul.

Trebuie menționate informațiile în legătură cu prețul produsului sau a serviciului:

 • prețul total al produselor și serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care prețul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al prețului;
 • toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menționarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator;
  perioada de valabilitate a ofertei sau a prețurilor.

Consumatorul trebuie să primească informații relevante legate de identitatea profesionistului cu care contractează:

 • denumirea comercială a profesionistului;
 • adresa poștală la care profesionistul este stabilit, precum și, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul și să comunice cu acesta în mod eficient și, dacă este cazul, adresa poștală și identitatea profesionistului în numele căruia acționează;
 • în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu punctul de mai sus, adresa poștală a locului în care profesionistul își desfășoară activitatea și, după caz, adresa poștală a profesionistului în numele căruia acționează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamații.

De asemenea, consumatorul trebuie să fie informat se referă la dreptul acestuia de retragere:

 • în cazul în care există un drept de retragere, condițiile, termenele și procedurile de exercitare a dreptului respectiv, precum și formularul tipizat de retragere;
 • acolo unde este cazul, informația potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere și, dacă produsele, prin însăși natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poștă, costul aferent returnării produselor;
 • în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere, informația potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în ceea ce privește diminuarea valorii produsului, rezultată din manipularea acestuia;
 • dacă e cazul, situațiile în care consumatorul nu beneficiază de un drept de retragere sau situațiile în care îl pierde.

Alte informații ce trebuie furnizate clientului, dacă e cazul, sunt:

 • costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
 • modalitățile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile și, după caz, procedura profesionistului de soluționare a reclamațiilor;
 • o mențiune referitoare la existența unei garanții legale privind conformitatea produselor;
 • acolo unde este cazul, existența și condițiile de asistență după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vânzare și garanțiile comerciale;
 • existența codurilor de conduită relevante și modalitatea în care pot fi obținute copii ale acestora, după caz;
 • acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligațiilor care îi revin consumatorului conform contractului;
 • acolo unde este cazul, existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;
 • acolo unde este cazul, funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecție pentru conținutul digital;
 • acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conținutului digital cu componentele hardware și software de care profesionistul are cunoștință sau se așteaptă în mod rezonabil să aibă cunoștință;
 • acolo unde este cazul, posibilitatea și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere și soluționare a reclamațiilor căruia i se supune profesionistul.