Care este impozitul ce trebuie plătit la vânzarea unei proprietăți

Care este impozitul ce trebuie plătit la vânzarea unei proprietăți

Care este impozitul ce trebuie plătit la vânzarea unei proprietăți 850 500 Avocat Cluj Napoca

Prin Legea nr. 227/2015 s-a stabilit că persoanele care își vând casele sau terenurile să plătească impozit doar dacă suma de bani cu care vând proprietățile depășește un anumit prag, iar dacă acesta este depășit se aplică o cotă unică de impozitare.

Astfel, tranzacțiile până la 450.000 RON sunt scutite de impozit, iar ce depășește această sumă trebuie să plătească un impozit unic de 3% din venitul impozabil.

„La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei”, scrie în Codul fiscal.

Potrivit Codului fiscal, nu se datorează impozit nici pentru:

  • dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate;
  • dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donație între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și între soți;
  • actele de desființare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare;
  • transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite;
  • constatarea în condițiile art. 13 din Legea nr. 7/1996.