Adeverința vechime în muncă în 2020

Adeverința vechime în muncă în 2020

Adeverința vechime în muncă în 2020 850 500 Avocat Cluj Napoca

Odată cu introducerea Registrului general de evidență a salariaților (Revisal), evidența muncii se face în format electronic și nu mai există cărți de muncă. Astfel, pentru a putea dovedi cât au muncit de-a lungul anilor, angajații au nevoie de adeverință de vechime în muncă.

Așa cum prevede Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, există două situații în care se poate obține adeverința de vechime în muncă:

 1. Eliberarea automată de către angajator. Angajatorii sunt obligați să elibereze automat, la încetarea contractului individual de muncă, o adeverință de vechime în muncă. În concret, salariatului trebuie să i se dea o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, dar și un extras din Revisal.
 2. Eliberarea la cerere de către angajator. Orice actual sau fost salariat poate cere oricând, de la angajatorul său, o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate ori un extras din Revisal (datat și certificat pentru conformitate). Documentul trebuie emis de către angajator în cel mult 15 zile de la data solicitării.

Însă mai există și varianta obținerii unui extras din Revisal de la inspectoratele teritoriale de muncă. Mai precis, se poate apela la această variantă atunci când salariatul cere angajatorului un extras, iar acesta nu-l poate elibera. Astfel, inspectoratele eliberează extrasul din Revisal, din care să rezulte activitatea desfășurată la angajator, în calitate de salariat, în cel mult 15 zile de la data solicitării.

Pentru salariații din mediul privat, nu există un model oficial al adeverinței de vechime în muncă, însă acesta ar trebui să conțină informații precum cele de mai jos:

 • datele de identificare ale salariatului;
 • datele de identificare ale contractului individual de muncă pe baza căruia se atestă vechimea (numărul și data încheierii);
 • durata activității;
 • funcția/funcțiile ocupate;
 • schimbările suferite de contractul individual de muncă (încheiere, modificare, suspendare, încetare);
 • valoarea salariului de baza, inclusiv sporurile care intră în calculul punctajului mediu anual;
 • vechimea în muncă, în meserie și în specialitate;
 • perioadele de concediu fără plată;
 • absențele nemotivate de la serviciu.

Pentru bugetari, modelul adeverinței de vechime în muncă este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 și două modele sunt atașate și pot fi descărcate gratuit (unul este din hotărârea amintită, iar al doilea este preluat de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă).

Atașamente
Adeverinta de vechime in munca pentru sectorul public
Adeverinta de vechime in munca pentru sectorul privat