11 lucruri despre analiza de risc la securitate fizică

11 lucruri despre analiza de risc la securitate fizică

11 lucruri despre analiza de risc la securitate fizică 850 500 Avocat Cluj Napoca

Prin HG 301/2012 s-a reglementat analiza de risc la securitate fizică ca o completare a obligațiilor privind măsurile de securitate impuse prin Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Astfel, s-a introdus obligația ca și societățile comerciale așa cum sunt reglementate prin Legea societăților nr. 31/1990, să fie obligate să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute în aceleași condiții ca și entitățile publice. Tot acestea sunt obligate să aibă și analiza de risc, în baza căreia se iau măsurile de securitate respective. Firmele noi își procură această analiză încă de la înființare.

Analiza este obligatorie pentru toate firmele

Cu începere din iulie 2018, toate firmele înființate înainte de iunie 2012 sunt obligate să aibă această analiză de risc. Vorbim de firmele reglementate de Legea 31/1990, și anume: societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acțiuni, societăți în comandită pe acțiuni și societăți cu răspundere limitată.

Proiect legislativ eșuat în 2019, eliminarea necesității analizei de risc pentru firme

În 2019, a existat un proiect legislativ care ar fi putut elimina obligația firmelor private de a mai face analiza de risc, rămânând activă doar pentru companiile de stat. Totuși, acest lucru nu s-a mai materializat și, astfel, firmele private sunt, în continuare, obligate la respectarea obligațiilor privind analiza de risc.

Documente necesare pentru realizarea analizei de risc

Pentru elaborarea analizei de risc, societățile trebuie să apeleze la serviciile unor experți evaluatori în domeniu, fiind necesare mai multe documente, cum ar fi: certificatul de înregistrare al societății, schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație, instrucțiuni și proceduri de mediu ori licențe.

Costul analizei de risc la securitate

Legislația nu stabilește o grilă a tarifelor aplicate de către evaluatorii de risc la securitate fizică, astfel că ofertele acestora variază în funcție de o serie de criterii, printre care și suprafața obiectivului, complexitatea activității ori locul unde este amplasat obiectivul. Câteva exemple de costuri: la o casă de amanet ar costa de la 400 de lei în sus, la un magazin mic, la fel, la o fabrică însă ar fi de la 800 de lei în sus.

Analiza trebuie refăcută periodic

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate, dar se revizuiește periodic, cel puțin o dată la trei ani, dar și mai repede, în unele situații – în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate sau sau în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor localului.

Necesitatea firmelor protejate de firme de pază de a face analiza

Deținerea unui contract cu o societate de pază și protecție nu scutește societățile comerciale din România de obligația de a întocmi analiza de risc la securitate fizică. Legislația care obligă la efectuarea analizei nu distinge în acest sens.

Amenzi în lipsa analizei de risc

Potrivit legislației în vigoare, lipsa analizei de risc la securitate fizică se poate sancționa cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. Polițiștii, jandarmii, precum și primarii sau împuterniciți ai acestora sunt cei care trebuie să verifice dacă entitățile respectă sau nu legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Lipsa analizei de risc nu înseamnă favorizarea făptuitorului și iertarea unei infracțiuni

Analiza de risc nu este un document eliberat care protejează împotriva hoților. Favorizarea făptuitorului este o infracțiune din Codul penal care nu are legătură cu situațiile în care firma este afectată de hoți și nu are analiza întocmită, iar organele de cercetare penală nu ne pot respinge plângerea din cauza lipsei unui document ce ține de o obligație impusă în legea civilă.

PFA-urile nu au obligația de a face analiza de risc

Obligația de a face analiza la securitate, expres prevăzută în HG nr. 301/2012, se face de către entitățile pe care le nominalizează Legea nr. 333/2003 ca fiind obligate să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute. Astfel, doar societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 ori de alte organizații au această obligație, nu și PFA-urile.

Cum se obține calitatea de expert evaluator de risc la securitate fizică

Persoana care dorește să devină evaluator de risc la securitate fizică trebuie să se înscrie într-un registru special, și să aibă competenţe profesionale atestate pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică. Pentru a obține aceste competențe, persoana trebuie să participe la un curs special, la care nu pot participa însă decât cei care au ceva experiență și studii în domeniu, care au măcar o diplomă de licență și care sunt apți medical și psihologic.

Analiza de risc este doar punctul de plecare

Pentru că discutăm de o reglementare foarte specifică și detaliată, era de așteptat ca legislația relevantă să prevadă anumite obligații la fel de specifice, care depășesc simpla necesitate a îndeplinirii unei analize de risc. De exemplu, unele firme, ale căror obiect de activitate vizează anumite sectoare specifice, au anumite cerințe minimale de securitate de îndeplinit.